Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

GravideVoksne 60 år og eldreDosering og administrasjonAvtal møteOpplæringsmateriellMateriellVideo
Lær mer om Abrysvo og maternell vaksinasjon

Abrysvo er godkjent for forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV), både hos spedbarn fra fødselen (etter immunisering av mor under graviditet) og hos voksne 60 år og eldre.1

På denne siden kan du lese om bruk av Abrysvo til forebygging av RSV hos spedbarn fra fødselen til og med 6 måneders alder etter immunisering av mor under graviditet. 

Hvis du ønsker du å lære mer om Abrysvo og RSV, kan du avtale et møte med oss.

 

Avtal et møte med ossLoading

Forebyggelse af respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos spædbørn fra fødslen (via immunisering af moderen under graviditeten)

Forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV) hos spedbarn fra fødselen til og med 6 måneders alder etter immunisering av mor under graviditet.1

Infeksjon med RS-virus er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner hos spedbarn og småbarn. Viruset forårsaker utbrudd hver vinter, og 60 -70 % av barn gjennomgår RSV-infeksjon i løpet av første leveår2 og er en viktig grunn til sykehusinnleggelse av små barn.3

Vaksinasjon med Abrysvo kan bidra til å forebygge RS-virus infeksjon hos spedbarn fra fødselen og i løpet av de første sårbare månedene.1

Hos gravide kvinner i svangerskapsuke 24-36 var de hyppigst rapporterte bivirkningene smerte på vaksinasjonsstedet (41 %), hodepine (31 %) og myalgi (27 %).1 ​

På verdensbasis rammer RSV opptil 6,6 millioner barn under 6 måneder hvert år.4 Immunsystemet hos spedbarn er ennå ikke utviklet og de kan derfor ha større risiko for infeksjoner5​

▼På verdensplan rammer RSV hvert år op til 6.6 millioner børn yngre end 6 måneder3
Nyfødtes immunforsvar er endnu ikke udviklet, hvorfor de kan have større risiko for infektioner4​

Abrysvo er en vaksine til gravide som fremkaller RSV-antistoffer. Antistoffene overføres til fosteret og bidrar til å beskytte spedbarnet umiddelbart fra fødselen av.1

1
Den gravide vaksineres med Abrysvo

2
Den gravides immunsystem produserer antistoffer som 
passerer via placenta til fosteret1

 

 

3 
Spedbarnet blir født med antistoffer fra moren,
som bidrar til å beskytte mot infeksjon1

 

Effekt

Sikkerhet

Dosering og administrasjon

Tab Number 4

Tab Number 5

Abrysvo effekt

ABRYSVO® effekt

Vaksineeffekt av Abrysvo mot nedre luftveissykdom forårsaket av RSV – hos spedbarn fra fødsel til 6 måneder ved aktiv immunisering av gravide kvinner.

Vaksineeffekt

Alvorlig medisinsk behandlet nedre luftveissykdom forårsaket av RSV1

Vaksineeffekt etter 90 dager*

(99,5% KIa: 40,6 - 96,3)

Antall tilfeller:

 • Abrysvo n=6
 • Placebo n=33
Vaksineeffekt etter 180 dager*

(97,58% KIa: 44,3 - 84,1)

Antall tilfeller:

 • Abrysvo n=19
 • Placebo n=62

Vaksineeffekt

Medisinsk behandlet nedre luftveissykdom forårsaket av RSV1

Vaksineeffekt etter 90 dager*

(99,5% KIa: 14,7 - 79,8)

Antall tilfeller:

 • Abrysvo n=24
 • Placebo n=56
Vaksineefekt etter 180 dager*

(97,58% KIa: 29,4 - 66,8)

Antall tilfeller:

 • Abrysvo n=57
 • Placebo n=117

KI = konfidensintervall: a 99,5 % KI ved 90 dager; 97,58 % KI ved senere intervaller
*Vaksineeffekt for Abrysvo er definert som den relative risikoreduksjon for de gjeldende endepunkter sammelignet med placebo.

Abrysvo sikkerhet
ABRYSVO® 
sikkerhed

Sikkerhet hos gravide i svangerskapsuke 24‑36 1

De hyppigst rapporterte bivirkningene var:1
- smerter på vaksinasjonsstedet (41 %)
- hodepine (31 %)
- myalgi (27 %) 


 

De fleste lokale og systemiske reaksjoner hos deltakende mødre var av mild til moderat alvorlighetsgrad og forsvant i løpet av 2 til 3 dager etter symptomdebut.1

Sikkerhet hos fosteret/barnet1​


Ingen sikkerhetssignaler ble påvist hos spedbarn opptil 24 måneder.​1
 


Forekomsten av bivirkninger rapportert innen 1 måned etter fødsel var hos spedbarn lik i Abrysvo-gruppen (37 %) og placebogruppen (35 %).1

De viktigste fødselsutfallene som ble vurdert i Abrysvo-gruppen sammenlignet med placebo, var for tidlig fødsel (henholdsvis 201 (6 %) og 169 (5 %)), lav fødselsvekt (hhv. 181 (5 %) og 155 (4 %)) og medfødte misdannelser (hhv. 174 (5 %) og 203 (6 %)).1

Sikkerheten hos spedbarn ble monitorert opp til 2 år etter fødselen1

Abrysvo
Dosering, administrasjon og oppbevaring1
ABRYSVO®
Dosering, administration og opbevaring1

En injeksjon1

 • En enkelt dose på 0,5 ml skal administreres intramuskulært mellom 24. og 36. svangerskapsuke

Oppbevaring før rekonstituering1
 • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C)
 • Skal ikke fryses. Kastes hvis esken har vært frosset

Rekonstituering1

 • Abrysvo må rekonstitueres før administrering ved å overføre alt innholdet fra den ferdigfylte sprøyten med oppløsningsvæske til hetteglasset med pulver ved hjelp av hetteglassadapteren.
 • Vaksinen skal kun rekonstitueres med oppløsningsvæsken som følger med
 • Se SPC for detaljert veiledning (link til SPC)

Oppbevaring etter rekonstituering1

 • Abrysvo bør administreres umiddelbart etter rekonstituering eller innen 4 timer ved oppbevaring mellom 15 °C og 30 °C. Skal ikke fryses. 
 • Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 4 timer mellom 15 °C og 30 °C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrasjon. 
Klargjøring av Abrysvo før administrering

Abrysvo leveres med ett hetteglass, en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske, en hetteglassadapter og en kanyle. Se hvordan du klargjør Abrysvo i denne korte filmen (3min).

Dosering og administrasjonLoading

Abrysvo er en vaksine med to indikasjoner til forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV).1


Det var to primære effektendepunkt, vurdert parallelt:
Alvorlig RSV-positiv medisinsk behandlet nedre luftveissykdom og RSV-positiv medisinsk behandlet nedre luftveissykdom, som oppsto innen 90, 120, 150 eller 180 dager etter fødsel.Les mer om forebygging av RSV hos voksne 60 år og eldreLoading
Avtal et møte med oss​Abrysvo er en ny vaksine godkjent til forebygging av RSV, både hos spedbarn fra fødselen av (ved immunisering av mor under graviditet), samt hos voksne over 60 år.1

Hvis du ønsker du å lære mer om Abrysvo og RSV, kan du avtale et møte med oss.
Avtal et møteLoading
Medisinske spørsmål

Har du konkrete medisinske spørsmål om bruk av Abrysvo, kan du også kontakte Pfizer Medisinsk Informasjon:
 

E-post: [email protected]
Telefon: +47 67 52 61 00

Send e-postLoading

Referanser: 
1. Abrysvo SPC 
2. Folkehelseinstituttet, RS-virus vaksine - veileder for helsepersonell. 
3. Folkehelseinstituttet, RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell. 
4. Li Y, et al. Lancet. 2022
5. Albrecht M, et al. Front Immunol. 2020.

PP-A1G-NOR-0023 | Januar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei