Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

GravideVoksne 60 år og eldreDosering og administrasjonAvtal møteOpplæringsmateriellMateriellVideo
Lær mer om Abrysvo til voksne 60 år og eldre

 

Abrysvo er godkjent for forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV), både hos spedbarn fra fødselen (etter immunisering av mor under graviditet), og hos voksne som er 60 år og eldre.1

På denne siden kan du lese om bruk av Abrysvo til forebygging av RSV hos voksne 60 år og eldre.

Hvis du ønsker du å lære mer om Abrysvo og RSV, kan du avtale et møte med oss.

Avtal et møte med ossLoading
Forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV)
hos personer 60 år eller eldre1

Effekt

Sikkerhet

Dosering og administrasjon

Tab Number 4

Tab Number 5

Abrysvo  effekt1
ABRYSVO®
effekt1

Vaksineeffekt av Abrysvo mot RSV-sykdom – aktiv immunisering av voksne som er 60 år og eldre

Vaksineeffekt ved  ≥ 3 symptomerb
(95 % KI 53,6 - 98,7)

Vaksineeffekt av Abrysvo er definert som relativ risikoreduksjon for første episode av RSV-assosiert nedre luftveissykdom i Abrysvo-gruppen sammenlignet med placebogruppen i den første RSV-sesongen.

Vaskineeffekt ved ≥ 2 symptomera​
(95 % KI 35,9 - 82,0)

Vaksineeffekt av Abrysvo er definert som relativ risikoreduksjon for første episode av RSV-assosiert nedre luftveissykdom i Abrysvo-gruppen sammenlignet med placebogruppen i den første RSV-sesongen.

Vaksineeffekt (VE) for Abrysvo mot RSV-sykdom

Tabellen er utarbeidet av Pfizer basert på tabell 4 i referanse 1 (SPC).
 
KI – konfidensintervall. RSV – respiratorisk syncytialt virus. VE – vaksineeffekt.  
I en eksplorativ analyse i RSVundergruppe A (Abrysvo n = 3, placebo n = 16 var VE 81,3 % (KI 34,5 - 96,5) og i RSV undergruppe B (Abrysvo n = 12, placebo n = 26)
var VE 53,8 % (KI 5,2 - 78,8). 
I en eksplorativ analyse i RSV undergruppe A (Abrysvo n = 1, placebo n = 5) var VE 80,0 % (KI  78,7 - 99,6) og i RSV undergruppe B (Abrysvo n = 1, placebo n = 12)
var VE 91,7 % (KI 43,7 - 99,8). 


Definisjon av effektendepunkt1
RSV‑assosiert sykdom i nedre luftveier

≥ 2 eller ≥ 3 av følgende symptomer (nyoppstått eller forverret)*:

 • hoste
 • tungpustethet
 • slimproduksjon
 • pustebesvær
 • takypné (≥ 25 pust/min eller 15 % økning fra baseline ved hvile)

* Bekreftet RSV-sykdom med positiv RT-PCR-test innen 7 dager etter symptomdebut og med varighet over 1 dag ved samme sykdom.

Hos personer på 60 år og derover var den hyppigst rapporterede bivirkning smerter på vaccinationsstedet (11 %).

De fleste reaktioner var lette til moderate i sværhedsgrad og forsvandt inden for 1‑2 dage efter debut.

Example
Abrysvo sikkerhet1

Hos voksne 60 år og eldre var den hyppigst rapporterte bivirkningen smerter på vaksinasjonsstedet (11 %).1

De fleste reaksjonene var milde til moderate i alvorlighetsgrad og forsvant i løpet av 1 til 2 dager etter symptomdebut.1

Alvorlige bivirkninger1
I studiet blev der rapporteret ét tilfælde af Guillain‑Barrés syndrom og ét tilfælde af Miller Fishers syndrom med debut henholdsvis 7 og 8 dage efter administration af Abrysvo, som blev vurderet af investigator som muligvis værende relateret til den administrerede vaccine. Begge tilfælde havde enten forvirrende faktorer eller en alternativ ætiologi. Yderligere ét tilfælde, med debut 8 måneder efter administration af Abrysvo, blev vurderet som ikke værende relateret til den administrerede vaccine af investigator. Ét tilfælde af Guillan‑Barrés syndrom blev rapporteret i placebogruppen 14 måneder efter administration.

Alvorlige bivirkninger1
I en studie på voksne som er 60 år og eldre ble det rapportert ett tilfelle av Guillain-Barrés syndrom og ett tilfelle av Miller-Fishers syndrom som debuterte henholdsvis 7 og 8 dager etter administrering av Abrysvo, og som utprøveren vurderte som mulig relatert til den administrerte vaksinen. Begge tilfellene hadde enten bakenforliggende faktorer eller en alternativ etiologi. Ytterligere ett tilfelle, med debut 8 måneder etter at Abrysvo ble gitt, ble av utprøveren vurdert som ikke relatert til den administrerte vaksinen. Ett tilfelle av Guillain-Barrés syndrom ble rapportert i placebogruppen 14 måneder etter administrering.

Abrysvo
Dosering, administrasjon og oppbevaring1
ABRYSVO®
Dosering, administration og  opbevaring1

En injeksjon1

 • En enkeltdose på 0,5 ml skal administreres intramuskulært.

Oppbevaring før rekonstituering1

 • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).
 • Skal ikke fryses. Kastes hvis esken har vært frosset.

Rekonstituering1

 • Abrysvo må rekonstitueres før administrering ved å overføre alt innholdet fra den ferdigfylte sprøyten med oppløsningsvæske til hetteglasset med pulver ved hjelp av hetteglassadapteren.
 • Vaksinen skal kun rekonstitueres med oppløsningsvæsken som følger med.
 • Se SPC for detaljert veiledning (link til SPC)

Oppbevaring etter rekonstituering1

 • Abrysvo bør administreres umiddelbart etter rekonstituering eller innen 4 timer ved oppbevaring mellom 15 °C og 30 °C. Skal ikke fryses. 
 • Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 4 timer mellom 15 °C og 30 °C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrasjon.
Klargjøring av Abrysvo før administrering

Abrysvo leveres med ett hetteglass, en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske, en hetteglassadapter og en kanyle. Se hvordan du klargjør Abrysvo i denne korte filmen (3min).

Les mer om dosering og administrasjonLoading
BadgeKickerHeader

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no.

Button Loading

Abrysvo er en vaksine med to indikasjoner til forebygging av respiratorisk syncytialt virus (RSV).1


Les mer om Abrysvo til forebygging av RSV hos spedbarn fra fødselen til og med 6 måneders alder etter immunisering av mor under graviditet. 
 

LoadingLes mer om forebygging av RSV hos spedbarn
Avtal et møte med oss​Abrysvo er en ny vaksine godkjent til forebygging av RSV, både hos spedbarn fra fødselen av (ved immunisering av mor under graviditet), samt hos voksne over 60 år.1

Hvis du ønsker du å lære mer om Abrysvo og RSV, kan du avtale et møte med oss.
Avtal møteLoading
Medisinske spørsmål

Har du konkrete medisinske spørsmål om bruk av Abrysvo, kan du også kontakte Pfizer Medisinsk Informasjon:
 

E-post: [email protected]
Telefon: +47 67 52 61 00

Send e-postLoading
Referanse: 
1. Abrysvo SPC
PP-A1G-NOR-0023 | Januar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei