Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Lukk

 ApexxnarOmOm APEXXNARDosering, administrasjon og oppbevaringSikkerhetsinformasjonPneumokokksykdomPneumokokksykdomPneumokokksykdomLungebetennelse og covid-19Konjugert effektAnbefalingerKliniske studier
Apexxnar er en konjugert pneumokokkvaksine1Apexxnar (20-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) gir den bredeste serotypedekningen i en konjugert vaksine - kan beskytte mot 20 Streptococcus pneumoniae serotyper i vaksinen.1INDIKASJON: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos personer fra 18 år og eldre.1Betydning av konjugert vaksine

En konjugert pneumokokkvaksine som Apexxnar, er designet til å indusere immunologisk hukommelse. Siden Apexxnar er en konjugert vaksine, fremkaller den T-celle avhengig immunrespons, samt produksjon av hukommelses B-celler. Hukommelses B-celler sikrer en boosterrespons ved re-eksponering av pneumokokkbakterier.1
 

Se hvordan konjugerte vaksiner fungererLoading
Serotyper

Apexxnar inneholder 7 serotyper utover de 13 serotyper som finnes i Prevenar 13 (Pneumokokk polysakkarid konjugert vaksine [13-valent, adsobert]) for å levere på flest mulig pneumokokkserotyper enn noen annen konjugert vaksine.1,2

Les merLoading
Dosering, administrering og oppbevaring av Apexxnar

Apexxnar skal administreres som en enkeltdose til personer fra 18 år og eldre. 1

Les mer Loading
Apexxnar kliniske studier

Apexxnar er undersøkt for sikkerhet og immunogenisitet overfor en bred pasientpopulasjon voksne i alder 18 år og eldre.1

Se kliniske studierLoading
Anbefalinger

Folkehelseinstituttets gjeldende anbefalinger

Les FHIs anbefalinger Loading

Apexxnar utvalgt sikkerhetsinformasjon  
Indikasjon: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år. Skal brukes i samsvar med offentlige anbefalinger. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. Apexxnar kan administreres samtidig med covid-19 mRNA-vaksine (nukleosidmodifisert). Apexxnar kan gis samtidig med sesonginfluensavaksine (firevalent, overflateantigen, inaktivert, adjuvantert). Dosering og administrasjonsmåte: 1 dose (0,5 ml) settes intramuskulært, fortrinnsvis i deltamuskelen. Apexxnar skal ikke injiseres intravaskulært. Viktige bivirkninger: Overfølsomhetsreaksjoner, anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon inkludert sjokk er rapportert, se også Forsiktighetsregler. Pris: 1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Apexxnar kan rekvireres av lege på blå resept direkte fra apotek eller Folkehelseinstituttet med henvisning til §4 for utvalgte pasientgrupper, herunder pasienter uten miltfunksjon, HIV positive personer og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Resept må påføres tydelig indikasjon. Reseptgruppe C.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  

Referanser:Apexxnar SPCPrevenar 13 SPCFroes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468.
Preparatomtale
PP-PNR-NOR-0084 | Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei