Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Lukk

 ApexxnarOmOm APEXXNARDosering, administrasjon og oppbevaringSikkerhetsinformasjonPneumokokksykdomPneumokokksykdomPneumokokksykdomLungebetennelse og covid-19Konjugert effektAnbefalingerKliniske studier
Dosering, administrasjon og oppbevaring1
 • For å minimere resuspenderingstiden skal sprøytene oppbevares horisontalt i kjøleskapet
 • Godkjent for administrering som en enkeltdose
 • Kommer som en ferdigfylt sprøyte
Dosering og administrasjonsmåte

Kun til intramuskulær administrering

Tilberedning før administrering

Ikke bland Apexxnar (Pneumokokkpolysakkaridkonjugatvaksine [20-valent, adsorbert]) med andre vaksiner/produkter i samme sprøyte.

Trinn 1. Oppslemming av vaksinen

Hold den ferdigfylte sprøyten horisontalt mellom tommel og pekefinger og rist kraftig inntil innholdet i sprøyten er en homogen, hvit suspensjon. Ikke bruk vaksinen hvis den ikke
kan oppslemmes (resuspenderes).

Trinn 2. Visuell inspeksjon

Før administrering skal vaksinen inspiseres visuelt med tanke på faste partikler og misfarging. Skal ikke brukes hvis det finnes faste partikler eller misfarging. Hvis vaksinen ikke er en homogen, hvit suspensjon, skal trinn 1 og 2 gjentas.

Trinn 3. Ta av sprøytehetten

Ta sprøytehetten av Luer lock-adapteren ved å vri hetten langsomt mot urviseren mens du holder i Luer lock-adapteren.

Merk: Vær forsiktig når du tar av hetten, slik at det uttrukkede stempelet ikke trykkes ned

Trinn 4. Sett på en steril kanyle

Fest en kanyle som er egnet for intramuskulær administrering, på den ferdigfylte sprøyten ved å
holde i Luer lock-adapteren og vri nålen med urviseren. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav

Administrasjonsmåte

Kun til intramuskulær bruk.

Én dose (0,5 ml) Apexxnar skal administreres intramuskulært, fortrinnsvis i deltamuskelen. Pass på at det ikke injiseres i eller nær nerver og blodkar.

Oppbevaring og holdbarhet 
 • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).
 • Ferdigfylte sprøyter skal oppbevares horisontalt i kjøleskap for å redusere oppslemmingstiden.
 • Skal ikke fryses. Kast hvis vaksinen har vært frosset. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 • Av mikrobiologiske hensyn bør vaksinen brukes straks den er tatt ut av kjøleskapet. 
 • Stabilitetsdata indikerer at vaksinen er stabil i 96 timer når den oppbevares ved temperaturer fra
  8 °C til 25 °C, eller i 72 timer når den oppbevares ved temperaturer fra 0 °C til 2 °C. Ved utgangen av denne perioden skal Apexxnar være brukt eller kastes. Disse dataene er ment å veilede helsepersonell i tilfelle midlertidig temperaturavvik.
 • Beskyttelseshetten og stempelproppen på den ferdigfylte sprøyten er ikke laget av naturgummilateks
 • 0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte (type I glass) med sprøytehette (syntetisk gummiblanding av isopren/brombutyl) og stempelpropp (klorbutylgummi).
 • Holdbarheten for Apexxnar er 24 måneder.
Reference:Apexxnar SPC
Preparatomtale
PP-PNR-NOR-0084 | Mai 2023
Om Apexxnar

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei