Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Lukk

 ApexxnarOmOm APEXXNARDosering, administrasjon og oppbevaringSikkerhetsinformasjonPneumokokksykdomPneumokokksykdomPneumokokksykdomLungebetennelse og covid-19Konjugert effektAnbefalingerKliniske studier
Sikkerhetsinformasjon
Scroll left to view table

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene eller  overfor difteritoksoid. 

Forsiktighetsregler:
Som med alle injiserbare vaksiner, skal egnet medisinsk behandling og overvåkning alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår en sjelden anafylaktisk reaksjon etter administrering av vaksinen. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, fordi blødning kan oppstå etter intramuskulær administrering. Apexxnar skal ikke injiseres intravaskulært.

Interaksjoner:
Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. 

Bivirkninger

Svært vanlige Vanlige
Hodepine Feber
Muskelsmerter Hevelse på injeksjonsstedet
Leddsmerter Erytem på injeksjonsstedet
Fatigue  
Smerte/ømhet på injeksjonsstedet  

Pris, refusjon og forskrivning: 
1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. 

Apexxnar kan rekvireres av lege på blå resept direkte fra apotek eller Folkehelseinstituttet med henvisning til §4 for utvalgte pasientgrupper, herunder pasienter uten miltfunksjon, HIV positive personer og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Resept må påføres tydelig indikasjon.
 

Reseptgruppe C.

Referanser:Apexxnar SPC
Preparatomtale
PP-PNR-NOR-0084 | Mai 2023
Apexxnar konjugert effekt

Apexxnar er designet til å indusere immunologisk hukommelse

Les merLoading
Folkehelseinstituttets anbefalinger Les FHIs anbefalingerLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei