Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Lukk

 ApexxnarOmOm APEXXNARDosering, administrasjon og oppbevaringSikkerhetsinformasjonPneumokokksykdomPneumokokksykdomPneumokokksykdomLungebetennelse og covid-19Konjugert effektAnbefalingerKliniske studier
Apexxnar (pneumokokk polysakkarid konjugert vaksine (20 valent, adsobert)) er undersøkt for sikkerhet og immunogenisitet overfor en bred pasientpopulasjon på 6000 voksne i alder 18 år og eldre1Studier med pnemokokkvaksine-naive eller tidligere vaksinerte voksne1Studiene inkluderte friske og immunkompetente deltakere med stabile underliggende sykdommer 1Pneumokokk vaksine-naïveStudiedesign: Pneumokokk vaksine-naïve voksne 18 år og eldre1 Studieresultater: Pneumokokk vaksine-naïve voksne 18 år og eldre1

Bekreftet non-inferior immunogenisitet* sammenlignet med Prevenar 13 og  PPV23 for nesten alle serotyper1.
 

Non-inferiority for en bestemt serotype ble konstatert, hvis den nedre grense av den 2-sidede 95 % CI for GMT-forholdet (Apexxnar/Prevenar 13; Apexxnar/PPSV23) for den serotype var > 0,5.

Immunogenisitet for 20 serotyper i Apexxnar ble måt i vaksine-naïve voksne 60 år eller eldre. 

Bekreftet non-inferior immunogenisitet* sammenlignet med PREVENAR 13® og  PPV23 for nesten alle serotyper1.
 

Noninferiority for en bestemt serotype ble konstatert, hvis den nedre grense av den 2-sidede 95 % CI for GMT-forholdet (APEXXNAR®/PREVENAR 13®; APEXXNAR®/PPSV23) for den serotype var > 0,5.

Immunogenisitet for 20 serotyper i APEXXNAR ble måt i vaksine-naïve voksne 60 år eller eldre. 

Bekreftet non-inferior immunogenisitet* sammenlignet med PREVENAR 13® og  PPV23 for nesten alle serotyper1.
 

Noninferiority for en bestemt serotype ble konstatert, hvis den nedre grense av den 2-sidede 95 % CI for GMT-forholdet (APEXXNAR®/PREVENAR 13®; APEXXNAR®/PPSV23) for den serotype var > 0,5.

Immunogenisitet for 20 serotyper i APEXXNAR ble måt i vaksine-naïve voksne 60 år eller eldre. 

7 av serotypene delt med PPV231.

Immunrespons hos voksne i alderen 18-49 år og hos voksne i alderen 50-59 år ble sammenlignet med immunresponsen på den tilsvarende serotype-spesifikke immunresponsen hos voksne i alderen 60-64 etter Apexxnar. 


CI=konfidensinterval; GMT = geometrisk middeltiter; OPA = opsonofagocytisk aktivitet; PPSV23=23-valent pneumokokk polysakkridvaksine.

*OPA GMT er 1 måned etter vaksinering med Apexxnar vs kontrollvaksine.
†PPV23 og Apexxnar har 19 delte serotyper. De 7 delte serotyper vurdert er unike for PPSV23 og Apexxnar og er ikke i Prevenar 13.1,2


 

Tidligere pneumokokkvaksinerte Studiedesign: Tidligere pneumokokkvaksinerte voksne 65 år eller eldre Studieresultater: Tidligere pneumokokkvaksinerte voksne 65 år eller eldre

Alle deltakerne var tidligere pneumokokkvaksinerte med enten PPV23, PREVENAR 13, eller PREVENAR 13 og PPV23. 
 


OPA GMT* i deltakere som fikk PPV23 1 til 5 år tidligere, var lavere enn de som fikk Prevenar 13 minst 6 måneder før og lavere enn de som fikk Prevenar 13 etterfulgt av PPV23 med seneste PPV23 dosen minst 1 år tidligere.
 

Denne randomiserte åpne, kliniske studien beskriver immunrespons for Apexxnar hos voksne i alderen 65 år og eldre som er tidligere vaksinert med PPV23,  Prevenar 13, eller Prevenar 13 etterfulgt av PPV23.

CI=konfidensinterval; GMT=geometrisk middeltiter; IPD=invasiv pneumokokksykdom; OPA=opsonofagocytisk aktivitet; PCV13=Prevenar 13 (Pneumokokk polysakkarid konjugert vaksine [13-valent, adsorbert]); PPSV23=23-valent pneumokokk polysakkarid vaksine.Referanser: Apexxnar SPCPneumovax SPC
Preparatomtale
PP-PNR-NOR-0084 | Mai 2023
Sikkerhetsinformasjon
Les mer
Loading
Konjugert vaksine

En konjugert pneumokokkvaksine som Apexxnar, er designet til å indusere immunologisk hukommelse

Les merLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei