Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Retningslinjer Bytte fra injeksjon til tablett
Retningslinjer ved behandlingForhåndsgodkjent refusjon
DoseringSikkerhetsinformasjonVitamin B12-mangel
Bivirkninger og sikkerhetsinformasjon for BehepanBivirkninger

Det er ikke oppført noen vanlige eller mindre vanlige bivirkninger for Behepan i preparatomtalen. Det er registrert bivirkninger ved behandling med Behepan, som er klassifisert som sjeldne: Anafylaksi, feber, aknelignende utslett, urticaria.1
 

Sikkerhetsinformasjon

Dosering

Remisjonsbehandling
2 tabletter 2 ganger daglig i 1 måned
Vedlikeholdsbehandling
1-2 tabletter daglig, helst på fastende mage

Forsiktighetsregler

Det oppgis ingen spesielle forsiktighetsregler ved bruk av Behepan.1

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.1

Graviditet, amming og fertilitet1

Graviditet: Ingen kjent risiko.
Amming: Går over i morsmelk. Risiko for effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser.

Når bør Behepan ikke brukes?

I retningslinjene anbefales intramuskulær behandling ved vitamin B12-mangel til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.2

Mulige sjeldne komplikasjoner ved vitamin B12-behandling

Vær obs på hypokalemi tidlig i behandlingen ved intensiv parenteral vitamin B12-behandling hos anemiske pasienter siden produksjonen av erytrocytter fører til intracellulær influks av kalium.2

Jernmangel kan oppstå etter at vitamin B12 behandling er initiert siden økt produksjon av erytrocytter krever jern.2

Reseptgruppe: C
Refusjonsberettiget bruk: Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel.
Listepris: Behepan tabletter 1mg 100stk, kr 141,10.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  

Retningslinjer ved behandling

Se kort video som oppsummerer retningslinjene for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.

Les mer
Bytte fra injeksjonsbehandling til Behepan

Hvordan og hvorfor bytte fra injeksjon til Behepan tabletter

Les mer
Dosering og oppstart

Dosering og oppstart med Behepan; remisjons- og vedlikeholdebehandling, samt overgang fra injeksjon

Les mer
Referanser:Behepan preparatomtale (SPC) Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Sist oppdatert februar 2022)
Behepan på blåresept

Behepan (1 mg/tablett) er markedsført i Norge siden 2017 og refunderes på blå resept.

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei