Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om ChampixOm ChampixHva er Champix?Hvordan virker Champix?DoseringDoseringDosering av ChampixHvordan bruke ChampixSikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkningerSikkerhetsinformasjonRetningslinjerRetningslinjerNasjonale retningslinjerRøykeslutt med ChampixPasientoppfølging ved røykesluttNikotinavhengighet og røykeslutt
Champix (vareniklin)Champix (vareniklin)
PP-CHM-NOR-0235 Mai 2023

Champix (vareniklin) er et reseptpliktig legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning og innholder ikke nikotin. Champix blokkerer nikotineffekten, og reduserer følelsen av belønning ved røyking.1'

Hva er Champix?

Her finner du de oftest stilte spørsmål og svar om Champix (vareniklin):

  • ​​​​Hva skiller Champix fra andre røykeavveningsmedikamenter?
  • Hvor lenge varer behandlingen?
  • Slutte brått eller gradvis tilnærming til røykeslutt
  • Bivirkninger ved røykeslutt
  • Hva koster Champix?
  • Hva skjer om pasientene glemmer å ta tablettene?
Les mer
Røykeslutt med Champix

Bruk av legemidler øker suksessraten ved røykesluttforsøk.2

Les mer
Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratet har utgitt "Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning" 2

Les mer
Champix bivirkninger

Det er viktig å være klar over at pasienter som slutter å røyke kan oppleve en del ubehag ved røykeslutt uavhengig av om de bruker medisiner.1

Les mer

Sikkerhetsinformasjon:
Indikasjon
Champix er indisert for røykeavvenning hos voksne

Dosering
Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato. 12 ukers behandling anbefales.
Dag 1-3: 0,5mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1mg 2 ganger daglig 

Bivirkningene ved bruk av Champix
De vanligste bivirkningene av Champix er mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale drømmer.

Forsiktighetsregler ved bruk av Champix
Nedstemthet, sjeldnere med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie.
 
For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert kreatinin-clearance < 30 ml/min), er anbefalt dosering med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke behandling av denne pasientgruppen.
Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i Spc pkt. 6.1.

Interaksjoner

Basert på virkningsmekanismen til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller andre legemidler som tas sammen med Champix. Ettersom røyking induserer CYP1A2, kan røykeavvenning resultere i en økning av plasmanivåer av CYP1A2-substrater som f.eks warfarin og insulin. 

Reseptgruppe
C
Refusjon
Ingen refusjon

Pris
Champix 0,5 mg tabletter no: 56 stk. (boks) – 820,80kr
Champix 1 mg tabletter no: 112 stk. (blister) – 1605,30kr
Champix 0,5 mg og 1 mg startpakning no: 11 stk. à 0,5 mg + 42 stk. à 1 mg (blister) – 869,70kr

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

 

Referanser:

Champix preparatomtale (SPC)Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 13. desember 2016). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning
Preparatomtale
PP-CHM-NOR-0235 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.