Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Cibinqo er et oralt legemiddel for pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.Cibinqo er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel i tablettformLes mer om effektdataeneLoading Cibinqo støttes av et omfattende studieprogram2-4

CIBINQO har blitt grundig studert i 7 fase 3-studier, inkludert 1 pågående langtidsstudie som evaluerte sikkerhet og effekt hos pasienter med moderat til alvorlig AD2-7

Se effektoversiktenLoading
En-gang-daglig oral dosering1,9

CIBINQO tilbyr fleksibilitet (f.eks. dosjustering), slik at du kan tilpasse behandlingen for å møte de individuelle behovene til pasientene dine1-5

Gå til doseringLoading
CIBINQO brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister

Last ned eller bestillLoading
Finn ut mer

Norske anbefalinger

Veiledende anbefaling for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem (NFDV)10 og LIS-anbefalinger11

Hvem kan bruke Cibinqo?Loading

Sikkerhet på tvers av kliniske studier

Konsistent sikkerhetsprofil med >3100 voksne og ungdom studert i JADE-studieprogram2-6,12

Se sikkerhetsprofilenLoading
Har du et produktspørsmål? Be om en eRep-samtaleLoading
JAK=Janus kinase.

Indikasjon

Moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosering
Anbefalt startdose er 100 mg eller 200 mg én gang daglig (OD) basert på individuelle pasientkarakteristika.  En halvering av startdosen til 50/100 mg OD anbefales til pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved visse interaksjoner (se SPC). Under behandling kan dosen reduseres eller økes basert på toleranse og effekt. Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes. Maksimal daglig dose er 200 mg.

Relevant sikkerhetsinformasjon for Cibinqo (abrocitinib) - Immunsuppressivt middel, JAK1-hemmer (Reseptgruppe C)
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive alvorlige systemiske infeksjoner (inkludert tuberkulose), alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Cibinqo bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos: (1) pasienter som er 65 år og eldre, (2) pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid), (3) pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet). Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler; mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Andre: Infeksjoner/Alvorlige infeksjoner, TB, viral reaktivering, VTE, MACE, maligniteter, hematologiske avvik og lipider. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Cibinqo. Bivirkninger: Svært vanlige: Kvalme. Vanlige: Oppkast, øvre abdominalsmerter, akne, Herpes simplex1, herpes zoster (inkl. oftalmisk herpes zoster), hodepine, svimmelhet, økt CK (>5 × ULN). Mindre vanlige: Lymfopeni, trombocytopeni, pneumoni, trombotiske hendelser (inkl. lungeembolisme og dyp venetrombose), hyperlipidemi (inkl. dyslipidemi og hyperkolesterolemi).

Pris: Tabletter 50 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 100 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 200 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60.
Cibinqo forskrives på H-resept, er besluttet innført av Beslutningsforum og er en del av LIS-anbudet.11 Helseforetaksresept finansieres av de regionale helseforetakene. Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon..

Referanser:Cibinqo SPCBieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873 (JADE MONO-2)Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112.Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.Reich K et al. Lancet 2022; 400: 273–82, incl. appendixes (JADE DARE)Reich K, Silverberg JI, Papp K, et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with abrocitinib: a phase 3 extension study (JADE EXTEND). British journal of dermatology, 2021, 185(3), e141‐e142Boeri M, Sutphin J, Hauber B, Cappelleri JC, Romero W, Di Bonaventura M. Quantifying patient preferences for systemic atopic dermatitis treatments using a discrete-choice experiment. J Dermatolog Treat. 2020;1-10. doi:10.1080/09546634.2020.1832185Olset H et al.  Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem. Norsk forening for dermatologi og venerologi, versjon 4, 06.02.2023LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, sykehusinnkjop.no (gjeldende fra 01.02.2023)Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707.
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.