Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om Genotropin®Om Genotropin®Indikasjoner og doseringBarn VoksneInjeksjonshjelpemidlerOpplæringsmateriellMateriellVideo
En daglig veksthormonbehandling som brukes til behandling av en rekke indikasjoner hos barn og voksne Genotropin (somatropin)

Genotropin er et biologisk legemiddel som brukes i behandling av en rekke sykdommer både hos barn og voksne1:

Barn: Behandling av barn med vekstforstyrrelser på grunn av veksthormonmangel (GHD), Prader-Willis syndrom, barn som er små i forhold til gestasjonsalder, Turners sykdom eller kronisk nyresvikt.1

Voksne:  Substitusjonsbehandling av voksne med uttalt veksthormonmangel (GHD) som enten har oppstått i voksen alder, eller i barndommen.

Se fullstendig indikasjonstekst nederst på siden.

Om Genotropin®

Genotropin® har hjulpet tusenvis av barn og voksne på verdensbasis over de siste 30 årene

Finn ut mer
Indikasjoner og dosering

Lær om anbefalt dosering og hvordan man bruker Genotropin®

Finn ut mer
Injeksjonshjelpemidler

Det er 3 injeksjonshjelpemidler tilgjengelig for pasientene som behandles med Genotropin® 

Finn ut mer
Opplæringsmateriell Finn ut mer

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Genotropin:
Indikasjoner: 
Barn: 1) Retardert vekst som følge av utilstrekkelig sekresjon av veksthormon (veksthormonmangel, VHM/GHD) og vekstforstyrrelser forbundet med Turners syndrom eller kronisk nyresvikt. 2) Vekstforstyrrelse hos barn med lav høyde (nåværende høyde SDS <-2,5 og foreldrejustert høyde SDS <-1), som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA), med en fødselsvekt og/eller lengde under -2 SD, og som ved fireårsalderen eller senere ikke har vist innhentningsvekst (HV SDS <0 i løpet av det siste året). 3) Prader-Willis syndrom (PWS), for forbedring av vekst og kroppssammensetning. PWS-diagnosen skal bekreftes vha. en relevant genetisk test. 
Voksne: Substitusjonsbehandling hos voksne med uttalt veksthormonmangel:
1) Oppstått i voksen alder: Uttalt veksthormonmangel assosiert med multiple hormonmangler, som et resultat av hypothalamus-/hypofysepatologi og kjent mangel på minst et hypofysehormon utenom prolaktin. Disse pasientene bør gjennomgå en egnet dynamisk testing for å diagnostisere eller utelukke veksthormonmangel.
2) Oppstått i barndommen: Veksthormonmangel fra barndommen, som resultat av kongenitale, genetiske, ervervede eller idiopatiske årsaker. Disse pasientene reevalueres for sekretorisk kapasitet av veksthormon etter at lengdevekst har stoppet. Ved høy sannsynlighet for vedvarende veksthormonmangel, f.eks. av medfødt årsak, eller sekundært til en hypothalamus-/hypofysepatologi, skal en IGF-1 SDS <-2 etter opphør av behandling i minst 4 uker betraktes som tilstrekkelig bevis på veksthormonmangel.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes ved tegn på tumoraktivitet. Intrakranielle tumorer må være inaktive og antitumorbehandling må være avsluttet før oppstart. Akutte syke pasienter med komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi, abdominalkirurgi, multiple traumer, akutt respirasjonssvikt eller lignende tilstander skal ikke behandles med Genotropin.
Dosering: Veksthormonbehandling skal utføres av eller i samråd med spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av pasienter med veksthormonmangel. Doseringen er individuell (se Felleskatalogen for fullstendig beskrivelse).
Forsiktighetsregler: Kan gi redusert insulinfølsomhet. Pasienter med diabetes, glukoseintoleranse eller ytterligere risikofaktorer for diabetes bør observeres nøye. Veksthormon forsterker omdannelse av T4 til T3 som kan gi senkning i serum T4 og økning i serum T3. Overvåkning av tyreoideafunksjon bør utføres hos alle. Anbefales ikke under graviditet eller amming.
Bivirkninger: Hos barn: Reaksjon på injeksjonssted, artralgi, myalgi, stivhet i muskler og skjelett, parestesi, benign intrakraniell hypertensjon, diabetes mellitus, gynekomasti. Hos voksne pasienter er bivirkninger sett i kliniske studier relatert til væskeretensjon som perifert ødem, stivhet i muskler/skjelett, artralgi, myalgi og parestesi vanlige. Vanligvis er disse milde til moderate, oppstår i de første behandlingsmånedene og forsvinner spontant eller ved dosereduksjon.
Pakninger og priser: Genotropin, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte (MiniQuick): 0,2 mg/ 7 stk. kr 455,90. 0,4 mg/ 7 stk. kr 875,70. 0,6 mg/ 7 stk kr 1 216,10. 0,8 mg/ 7 stk. kr 1 615,50. 1 mg/ 7 stk. kr 2 015,50. 1,2 mg/ 7 stk. kr 2 807,90. 1,4 mg/ 7 stk. kr 2 807,90. 1,6 mg/ 7 stk. kr 3 207,40. 1,8 mg/ 7 stk. kr 3 601,60.2 mg/ 7 stk. kr 4 007,80. Genotropin, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (GoQuick): 5 mg/ 5 stk. kr 7 662,80. 12 mg/ 5 stk. kr 14 546,00. Genotropin, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i tokammerampulle (til bruk i Genotropin Pen): 5 mg/ 5 stk. kr 7 662,80. 12 mg/ 5 stk. kr 14 546,00.
Refusjon: Reseptgruppe C. H-resept: H01AC01 (Somatropin). Genotropin inngår i anbud 2309a med rabattert pris. Refusjon gis kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

For fullstending informasjon om Genotropin og sikkerhet, vennligst se gjeldende preparatomtale for Genotropin (SPC lenke nederst på siden).

Referanse:Genotropin Summary of Product Characteristics.  
Preparatomtale
PP-GEN-NOR-0220 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.