Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om Genotropin®Om Genotropin®Indikasjoner og doseringBarn VoksneInjeksjonshjelpemidlerOpplæringsmateriellMateriellVideo
Genotropin (somatropin) har hjulpet flere tusen pasienter på verdensbasis gjennom de siste 35 årene 

Genotropin (somatropin) er et syntetisk veksthormon som er fremstilt i Escherichia coli-celler ved hjelp av rekombinant DNA teknologi.

Somatropin er et metabolsk hormon som har betydning for metabolismen av lipider, karbohydrater og proteiner. Hos barn med veksthormonmangel eller Prader-Willis syndrom, stimulerer somatropin lineær vekst og veksthastigheten økes. Hos voksne og barn vedlikeholder somatropin normal kroppssammensetning ved å øke nitrogenretensjon og muskelmassen samt ved å mobilisere fettmassen.
 

Genotropin har vært på markedet i Norge siden 1987.1

Genotropin (somatropin) er godkjent for behandling av:Barn:
  • Barn med retardert vekst som følge av utilstrekkelig sekresjon av veksthormon (veksthormonmangel, VHM/GHD) og vekstforstyrrelser forbundet med Turners syndrom eller kronisk nyresvikt.
  • Vekstforstyrrelse hos barn med lav høyde (nåværende høyde SDS <-2,5 og foreldrejustert høyde SDS <-1), som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA), med en fødselsvekt og/eller lengde under -2 SD, og som ved fireårsalderen eller senere ikke har vist innhentningsvekst (HV SDS <0 i løpet av det siste året).
  • Prader-Willis syndrom (PWS), for forbedring av vekst og kroppssammensetning. PWS-diagnosen skal bekreftes vha. en relevant genetisk test.
Voksne:
  • Substitusjonsbehandling hos voksne med uttalt veksthormonmangel (Se Felleskatalogen for utfyllende informasjon)
  • Oppstått i voksen alder: Uttalt veksthormonmangel assosiert med multiple hormonmangler som et resultat av hypotalamus-/hypofysepatologi og kjent mangel på minst et hypofysehormon utenom prolaktin. Disse pasientene bør gjennomgå en egnet dynamisk testing for å diagnostisere eller utelukke veksthormonmangel. 
  • Oppstått i barndommen: For pasienter med veksthormonmangel fra barndommen, som resultat av kongenitale, genetiske, ervervede eller idiopatiske årsaker. Disse pasientene re-evalueres for sekretorisk kapasitet av veksthormon etter at lengdevekst har stoppet. Hos pasienter med høy sannsynlighet for vedvarende veksthormonmangel, for eksempel av medfødt årsak, veksthormonmangel sekundært til en hypotalamus-/hypofyse-patologi, skal en IGF-1 SDS < - 2 etter opphør av behandling i minst 4 uker betraktes som tilstrekkelig bevis på veksthormonmangel. 
Alle andre pasienter skal ha IGF-1-analyse og en veksthormon-stimuleringstest.

Med Genotropin kan pasienten velge mellom tre ulike injeksjonshjelpemidler designet for å forenkle behandling og passe inn i pasientens liv: 

  • Genotropin Pen
  • Genotropin GoQuick
  • Genotropin MiniQuick

Sikkerhet og effekt av Genotropin støttes i stor grad av Real-World Data med 83 803 barn observert i KIGS-pasientdatabasen.2

Finn ut mer om indikasjoner og dosering

Referanser:Genotropin preparatomtale (SPC)Grimberg A, Lindberg A, Wajnrajch M, Cucchiara AJ, Camacho-Hübner C. Racial/Ethnic Disparities in US Pediatric Growth Hormone Treatment. Horm Res Paediatr. 2018;90(2):102-108. doi: 10.1159/000491793. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30130795; PMCID: PMC6220671.
Preparatomtale
PP-GEN-NOR-0220 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.