Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

DoseringSikkerhetEffekt av Inlyta
DoseringINLYTA® har kort halveringstid og et fleksibelt doseringsregime1Kort halveringstid

Kort halveringstid betyr at bivirkninger potensielt kan bli løst raskt etter behandlingsavbrudd2

  • Halveringstiden til Inlyta er kortere enn for mange andre legemidler til behandling av mRCC1,4–8
Scroll left to view table
INLYTA®1  sorafenib4 lenvatinib5 everolimus6  cabozantinib7  nivolumab8
2.5–6.1 h ~25–48 h ~28 h ~30 h ~99 h 25 dager

The short half-life of INLYTA® ensures that it is cleared more quickly following dose interruptions/discontinuations:1,2 

  • Basert på den korte halveringstiden til Inlyta er steady-state forventet innen 2 til 3 dager etter første dose1.
Fleksibel doseringAnbefalt startdose med INLYTA® er 5 mg to ganger daglig1
Doseøkning eller -reduksjon av INLYTA® anbefales basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet1

Doseøkninger
Pasienter som tolererer en startdose med Inlyta på 5 mg to ganger daglig uten bivirkninger > CTCAE Grad 2 i to etterfølgende uker, kan få dosen økt til 7 mg to ganger daglig, med unntak av pasienter som har blodtrykk > 150/90 mmHg eller som blir behandlet med antihypertensiva

Ved bruk av de samme kriteriene, kan pasienter som tolererer en Inlyta dose på 7 mg to ganger daglig få dosen økt til maksimalt 10 mg to ganger daglig. Dosereduksjon
Behandling av enkelte bivirkninger kan nødvendiggjøre midlertidig eller permanent seponering av behandlingen og/eller dosereduksjon.

Dersom dosereduksjon er nødvendig, kan Inlyta dosen reduseres til 3 mg to ganger daglig, og videre til 2 mg to ganger daglig.


Administrasjonsmåte1
Inlyta skal tas oralt.
Tablettene skal tas to ganger daglig, med ca. 12 timer mellom dosene, med eller uten mat.
De skal svelges hele med et glass vann.
Forkortelser: h = timer , BID = to ganger daglig. mRCC = metastatisk nyrecellecarcinom, CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events ReferanserINLYTA® SPCSchmidinger M, Danesi R, Jones R, et al. Individualized dosing with axitinib: rationale and practical guidance. Future Oncol. 2018 Apr;14(9):861-875. doi: 10.2217/fon-2017-0455. Epub 2017 Dec 21. PMID: 29264944,
3. Larkin J, Fishman M, Wood L, et al. Axitinib for the treatment of metastatic renal cell carcinoma: recommendations for therapy management to optimize outcomes. Am J Clin Oncol. 2014 Aug;37(4):397-403. doi: 10.1097/COC.0b013e31827b45f9. PMID: 23357974.
Larkin J, Fishman M, Wood L, et al. Axitinib for the treatment of metastatic renal cell carcinoma: recommendations for therapy management to optimize outcomes. Am J Clin Oncol. 2014 Aug;37(4):397-403. doi: 10.1097/COC.0b013e31827b45f9. PMID: 23357974.Sorafenib SPCLenvatinib SPCEverolimus SPCCabozantinib SPCNivolumab SPC
Sikkerhet
Lær mer om INLYTA sin sikkerhetsprofil
Loading
Preparatomtale
PP-INL-NOR-0050 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei