Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

DoseringSikkerhetEffekt av Inlyta
Sikkerhet og tolerabilitet

Sammendrag av sikkerhetsprofilen1

Følgende risikoer, inkludert nødvendige tiltak, er diskutert nærmere i Inlyta SPC, pkt. 4.4: hjertesvikt, hypertensjon, funksjonsforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen, arterielle tromboemboliske hendelser, venøse tromboemboliske hendelser, forhøyet hemoglobin eller hematokrit, blødning, gastrointestinal perforasjon og fisteldannelse, komplikasjoner med sårtilhelingen, PRES, proteinuri og forhøyede leverenzymer.

De vanligste bivirkningene (≥ 20 %) sett etter behandling med Inlyta i kliniske studer er:
diaré, hypertensjon, fatigue (utmattelse), redusert appetitt, kvalme, vektreduksjon, dysfoni, palmar-plantar erytrodysestesi (hånd-fot-syndrom), blødning, hypotyreoidisme, brekninger, proteinuri, hoste og forstoppelse.

I AXIS studien avsluttet 4% av pasientene på INLYTA behandlingen på grunn av bivirkninger mot 8% av pasientene på sorafenib2 De vanligste uønskede hendelsene sett i AXIS studien (alle grader ≥20%)

Alle graderinger i tabellen under er definert i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, versjon 3.0 (CTCAE)
Scroll left to view table

The short half-life of INLYTA® ensures that it is cleared more quickly following dose interruptions/discontinuations:1,2 

Adverse event INLYTA® (n= 359) Sorafenib (n=355)
Alle grader (%)  Grad 3 eller 4 (%) Alle grader (%) Grad 3 eller 4 (%)
Diarè 55 11 53 7
Hypertensjon  40 16 29 11
Fatigue 39 11 32 5
Redusert apetitt 34 5 29 4
Kvalme 32 3 22 1
Dysfoni 31 0 14 0
Hånd-fot-syndrom 27  5 51  16
Vektreduksjon 25  2 21 1
Oppkast 24 3 17 1
Asteni 21 5 14 3
Fortstoppelse 20 1 20 1
Utslett 13 <1 32 4
Alopesi 4 0 32 0
Tabell tilpasset av Pfizer fra Rini BI, et al. 2011. 

Det ble rapportert fire dødsfall som enten var av behandlingsrelaterte eller av ukjent årsak i INLYTA gruppen (asteni, gastrointestinal blødning, sepsis, samt sykdomsprogresjon og nyrecellecarsinom).
I sorafenib-gruppen ble det rapportert 5 dødsfall (ett av hver av følgende årsaker: ukjent årsak, økt kreatinin og økning i c-reaktiv protein, generell forverring av fysisk helse, retroperitoneal blødning, og gastrointestinal blødning.

Se preparatomtalen for INLYTA for ytterliggere informasjon om sikkerhetsprofilen.

ReferencesINLYTA SPCRini B, Escudier B, Tomczak P et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial, Lancet 2011;378:1931–1939.
Effekt
Lær mer om INLYTA effektdataLoading
Preparatomtale
PP-INL-NOR-0050 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei