Ketanest

Ketamin (esketamin) er et kiralt sykloheksanonderivat med analgetisk, og ved stigende doser anestetisk, effekt. Esketamin er S-enantiomeren av molekylet ketamin (Ketalar®, racemisk ketamin). De to ketaminracemat-komponentene S-ketamin (Ketanest) og R-ketamin skiller seg fra hverandre i en rekke farmakologiske modeller, og det er esketamin som er hovedansvarlig for den anestetisk-analgetiske effekten.1

Esketamin gir en dissosiativ anestesi. Esketamin interfererer med assosiasjonsbanene i hjernen og forårsaker på denne måten en katalepsilignende tilstand med bevisstløshet og amnesi.

Ketanest har dobbel anestetisk og analgetisk potens i forhold til Ketalar.2 Den analgetiske effekten tilskrives først og fremst esketaminets blokkering av NMDA-reseptorer.

Det fins ingen eller kun små forskjeller i farmakokinetikken til Ketanest og Ketalar. Derfor kan det henvises til farmakokinetiske erfaringer med Ketalar.1

 

Referanse: 1) SPC Ketanest, pkt. 5.1, 30.08.2017, 2) Sinner B. og Graf B. M. Ketamin, Schuttler J. og Schwilden H., red. Modern Anesthetics. Handbook of Experimental Pharmacology 182, 2008: 313-33..

INDIKASJON
Innledning og vedlikehold av generell anestesi, som eneste anestetikum eller i kombinasjon med et annet anestetikum. Anestesi og smertelindring (analgesi) under akuttmedisinsk behandling. Supplering av regional eller lokal anestesi.