Loette® 28

Hormonkombinasjonen i Loette gir lavest risiko for blodpropp*.
Legemiddelverket anbefaler Loette (levonorgestrel og østrogen) som ett av førstevalgene til jenter  som ønsker en kombinasjons-p-pille1. Studier viser at slike “annengenerasjons” kombinasjonsp-piller gir lavest risiko for blodpropp2.
* i gruppen kombinasjons-p-piller

Referanser:
1. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler, publisert på www.legemiddelverket.no 22.06.2016 (sett 03.04.2017).
2. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study. 2001-9 BMJ 2011;343 :d6423

 

 

Viktig informasjon fra Statens legemiddelverk til forskrivere 
Legemiddelverket har utarbeidet en sjekkliste for forskrivere av hormonell prevensjon. På deres nettsider finnes nyttig informasjon om p-piller og blodpropp både til forskriver og brukere av prevensjon. Les mer på Legemiddelverkets nettsider

 

INDIKASJON
Antikonsepsjon.