Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
LORVIQUA - til behandling av ALK+ mNSCLCMed eller uten hjernemetastaserEn potent 3.generasjons ALK-hemmer utviklet for å håndtere et udekket medisinsk behov ved CNS-progresjon og ALK-resistensmutasjoner5
  • Påvist effekt hos nydiagnostiserte pasienter både med og uten hjernemetastaser ved baseline1
  • Utviklet for å håndtere utfordringer med resistensmutasjoner og hjernemetastaser hos pasienter som progredierer på crizotinib5
  • Annerledes sikkerhetsprofil med lav seponeringsrate (7% i CROWN studien*)3,4
LORVIQUA indikasjoner1
  • Lorviqua er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har blitt behandlet med en ALK hemmer.
  • Lorviqua er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC der sykdommen har progrediert etter:
    • alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller
    • krizotinib og minst én annen ALK-TKI.
LORVIQUA effekt
Lær mer om LORVIQUA effektdata
Loading
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil
Loading
Bivirkningshåndtering
Veileder for spesifikke bivirkninger
Loading
*Basert på 18 måneders median oppfølging av 149 pasienter som ble behandlet med 100 mg LORVIQUA en gang daglig i CROWN studien.
ALK=anaplastisk lymfom kinase; mNSCLC=metastatisk ikke småcellet lungekreft; CNS=sentralnervesystemet.

▼ Viktig sikkerhetsinformasjon:
LORVIQUA® (lorlatinib): filmdrasjerte tabletter (25mg og 100mg).
Indikasjoner: Monoterapi til behandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)‑positiv avansert ikke‑småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har blitt behandlet med en ALK-hemmer.
Monoterapi til behandling av voksne med ALK‑positiv avansert NSCLC der sykdommen har progrediert etter alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller krizotinib og minst 1 annen ALK-TKI.
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A4/5-induktorer.
Advarsler/Forsiktighetsregler: Vær oppmerksom på følgende før og under behandling: Hyperlipidemi, CNS effekter, atrioventrikulær blokk, reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, økning i lipase og amylase, interstitiell lungesykdom/pneumonitt, hypertensjon og hyperglykemi. Forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner da CNS-påvirkning kan forekomme.
Dosering: Anbefalt dose er 100 mg 1 gang daglig. Behandlingen bør fortsette til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Dosejusteringer kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. Se preparatomtale for informasjon om dosejusteringer
Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene er hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, ødem, perifer nevropati, kognitive effekter, fatigue,vektøkning, artralgi, stemningseffekter og diaré.
Pakninger, priser og refusjon: 25 mg x 90 (blister) 70 161,30,- H-resept, Reseptgruppe C 100 mg x 30 (blister) 70 161,30,- H-resept, Reseptgruppe C.

For fullstendig informasjon, se preparatomtale for LORVIQUA på legemiddelsok.no.

ReferencesReferanser:LORVIQUA SPCSolomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-1667.Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.Bauer TM, Felip E, Solomon BJ, et al. Clinical management of adverse events associated with lorlatinib. Oncologist. 2019;24(8):1103-1110Johnson TW, Richardson PF, Bailey S, et al. Discovery of (10R)-7-amino-12-fluoro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H-8,4-(metheno)pyrazolo[4,3-h][2,5,11]­benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile (PF-06463922), a macrocyclic inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK) and c-ros oncogene 1 (ROS1) with preclinical brain exposure and broad-spectrum potency against ALK-resistant mutations. J Med Chem. 2014;57(11):4720-4744.
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei