Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
Veileder for spesifikke bivirkninger

For enkelte bivirkninger foreligger det spesifikke anbefalinger for doseendringer.
Trykk på en bivirkning under for anbefalinger.
Graderingskategoriene er basert på klassifiseringer fra NCI CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events).

Hyperlipidemi
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad1 Anbefaling1
MILD
Kolesterol mellom ULN og 7.75 mmol/l ELLER
Triglyserider mellom 1.71 og 3.42 mmol/l
ELLER
MODERAT
Kolesterol mellom 7.76 og 10.34 mmol/l ELLER
Triglyserider mellom 3.43 og 5.7 mmol/l
 • Start med eller modifiser lipidsenkende behandlinga
   
 • Fortsett med samme dose LORVIQUA
ALVORLIG
kolesterol mellom 10.35 og 12.92 mmol/l 
ELLER
Triglyserider mellom 5.71 og 11.4 mmol/l
 • Start med lipidsenkende behandlinga
   
 • Dersom pasienten allerede får lipidsenkende behandling skal dosen i denne behandlingen økes i samsvar med 
  aktuell forskrivningsinformasjon; eller bytt til annen lipidsenkende behandlinga

   
 • Fortsett med samme dose LORVIQUA uten avbrudd
LIVSTRUENDE
Kolesterol >12.92 mmol/l ELLER
Triglyserider >11.4 mmol/l
 • Start med lipidsenkende behandling, eller øk dosen i denne behandlingen, eller bytt til annen lipidsenkende behandlinga
   
 • Utsett behandling med LORVIQUA inntil forbedring av hyperkolesterolemi og/eller 
  hypertriglyseridemi til moderat eller mild 
  alvorlighetsgrad

   
 • Start opp igjen med samme dose LORVIQUA, samtidig som den lipidsenkende behandlingena maksimeres.
   
 • LORVIQUA skal reduseres med 1 dosenivå dersom alvorlig hyperkolesterolemi og/eller hypertriglyseridemi residiverer til tross for maksimal lipidsenkende behandlinga
a  Lipidsenkende behandling kan omfatte: HMG CoA-reduktasehemmer, nikotinsyre, fibratderivater eller 
etylestere av omega-3-fettsyrer.
Den anbefalte dosen er 100 mg Lorviqua oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.1
Påvirkning på sentralnervesystemet (CNS)
 • Bivirkninger på sentralnervesystemet var hovedsakelig: 
  Kognitive effekter – 27,7% (som oftest hukommelsessvikt)
  Stemningseffekter – 21,0% (som oftest angst, irritabilitet og depresjon) 
  Effekter på taleevnen – 8,2% (som oftest dysartri)
  Psykotiske effekter – 6,5% (som oftest hallusinasjon)
   
 • Bivirkninger på sentralnervesystemet var generelt milde, forbigående og spontant reversible ved doseutsettelse og/eller dosereduksjon
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Grad 2: Moderat
ELLER
Grad 3: 
Alvorlig
 • Utsett behandlingen med LORVIQUA til toksisiteten er grad 1 eller lavere 
   
 • Fortsett deretter med lorviqua med
  1 redusert dosenivåa
Grad 4: Livstruende / indikerer umiddelbare 
tiltak
 • LORVIQUA skal seponeres permanent
Den anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Økning i lipase/amylasePasienter bør overvåkes for økte nivåer av lipase og amylase:
 • Før behandlingsstart
 • Deretter regelmessig som klinisk indisert
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Grad 3: Alvorlig
ELLER
Grad 4:
 Livstruende/indikerer umiddelbare 
tiltak
 • Utsett behandlingen med LORVIQUA til lipase eller amalyse er tilbake til baseline
   
 • Fortsett deretter med LORVIQUA med 1 redusert dosenivåa
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonittEnhver pasient som opplever forverring av respiratoriske symptomer som indikerer ILD/pneumonitt, bør vurderes omgående. Symptomer kan være dyspnè, hoste, feber.
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Grad 1: Mild
ELLER
Grad 2:
Moderat
 • Utsett behandlingen med lorlatinib til symptomene er tilbake til baseline, og vurder oppstart med kortikosteroider
   
 • Fortsett med LORVIQUA med 1 redusert 
  dosenivåa

   
 • Lorlatinib skal seponeres permanent dersom ILD/pneumonitt residiverer eller ikke forbedres etter 6 uker med opphold av LORVIQUA og behandling med steroider
Grad 3: Alvorlig
ELLER
Grad 4:
 Livstruende/indikerer umiddelbare 
tiltak
 • LORVIQUA skal seponeres permanent
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Forlengelse av PR-intervall/atrioventrikulær (AV) blokk grad 1
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad1 Anbefaling1
AV-blokk grad 1: Asymptomatisk
 • Fortsett med samme dose LORVIQUA uten avbrudd
   
 • Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig
   
 • Vurder og korriger eventuelle 
  elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet

   
 • Følg nøye med på EKG/symptomer som 
  potensielt kan relateres til AV-blokk
AV-blokk grad 1: Symptomatisk
 • Utsett behandling med LORVIQUA 
   
 • Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig
   
 • Vurder og korriger eventuelle 
  elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet

   
 • Følg nøye med på EKG/symptomer som 
  potensielt kan relateres til AV-blokk

   
 • Fortsett deretter med LORVIQUA med 
  1 redusert dosenivå dersom symptomene bedresa
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Forlengelse av PR-intervall/atrioventrikulær (AV) blokk grad 2
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad1 Anbefaling1
AV-blokk grad 2: Asymptomatisk
 • Utsett behandling med LORVIQUA
   
 • Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig
   
 • Vurder og korriger eventuelle elektrolyttforstyrrelser som kan 
  forlenge PR-intervallet

   
 • Følg nøye med på EKG/symptomer som potensielt kan relateres til AV-blokk
   
 • Dersom påfølgende EKG ikke viser AV-blokk grad 2, kan behandlingen med LORVIQUA fortsettes med 1 redusert dosenivåa
AV-blokk grad 2: Symptomatisk
 • Utsett behandling med LORVIQUA
   
 • Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig
   
 • Vurder og korriger eventuelle elektrolyttforstyrrelser som kan 
  forlenge PR-intervallet
   
 • Henvis til hjerteobservasjon 
  og overvåking

   
 • Vurder pacemaker dersom 
  symptomatisk AV-blokk vedvarer
   
 • Dersom symptomene og AV-blokk grad 2 bedres, eller dersom pasienten går tilbake til asymptomatisk AV-blokk 
  grad 1, skal behandlingen med LORVIQUA fortsette med 1 redusert dosenivåa
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Forlengelse av PR-intervall/atrioventrikulær (AV) blokk: Fullstendig AV-blokk
Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Fullstendig AV-blokk
 • Utsett behandling med LORVIQUA 
   
 • Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig 
   
 • Vurder og korrigerer eventuelle elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet 
   
 • Henvis til hjerteobservasjon og overvåking 
   
 • Pacemaker kan være 
  indisert ved alvorlige symptomer knyttet til AV-blokk

   
 • Dersom AV-blokken ikke bedres kan innsetting av en permanent pacemaker vurderes
   
 • Dersom en pacemaker settes inn skal behandlingen med LORVIQUA fortsettes ved full dose
   
 • Dersom pacemaker ikke innsettes skal behandling med LORVIQUA fortsettes med 1 redusert dosenivåa først når 
  symptomene bedres og PR-intervallet er mindre enn 200 msek
Den anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Hypertensjon

Blodtrykket bør kontrolleres før oppstart med LORVIQUA, overvåkes etter 2 uker og deretter minst én gang i måneden under behandling med LORVIQUA

Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Grad 3:
SBT ≥160 mmHg ELLER DBT ≥100 mmHg
Medisinsk intervensjon indisert;
>1 antihypertensivt middel, eller
ved indikasjoner for en mer intensiv behandling enn den som tidligere er brukt
 • Utsett behandling med LORVIQUA frem til hypertensjon er nede til grad 1 eller lavere (SBT mindre enn 140 mmHg og DBT mindre enn 90 mmHg), og fortsett 
  deretter med LORVIQUA med samme dose

   
 • Hvis det oppstår hypertensjon grad 3 igjen, skal behandling med LORVIQUA utsettes til hypertensjonen har gått tilbake til grad 1 eller lavere, fortsett deretter med redusert dosea
   
 • Hvis en god nok kontroll av hypertensjon ikke kan oppnås med optimal medisinsk behandling, skal LORVIQUA seponeres permanent.
Grad 4:
Livstruende konsekvenser, indikerer 
umiddelbare tiltak
 • Utsett behandling med LORVIQUA frem til grad 1 eller lavere er oppnådd, og fortsett deretter med en redusert dosea, eller seponer LORVIQUA permanent.
   
 • Hvis det oppstår hypertensjon grad 4 igjen, skal LORVIQUA seponeres permanent
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Hyperglykemi

Fastende serumglukose bør vurderes før oppstart av LORVIQUA, og deretter overvåkes regelmessig i henhold til nasjonale retningslinjer

Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad1 Anbefaling1
Grad 3
ELLER
Grad 4:
 Vedvarende hyperglykemi høyere 
enn 250 mg/dl til tross for optimal 
blodsukkersenkende behandling
 • Utsett behandling med lorlatinib til hyperglykemi er tilstrekkelig kontrollert, og fortsett deretter med LORVIQUA med den neste lavere dosena
   
 • Hvis en god nok kontroll av blodsukkeret ikke kan oppnås med optimal medisinsk behandling, skal LORVIQUA seponeres permanent
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Andre bivirkninger

Fasting serum glucose should be assessed prior to initiation of LORVIQUA and monitored periodically thereafter.1

Scroll left to view table
Alvorlighetsgrad Anbefaling
Grad 1: Mild
ELLER
Grad 2:
Moderate
 • Vurder å avstå fra dosejustering, eventuelt reduser med 1 dosenivåa etter klinisk indikasjon. 
≥Grad 3: Alvorlig
 • Utsett behandling med LORVIQUA til symptomene bedres og tilsvarer grad 2 eller lavere, eller baseline
   
 • Fortsett deretter med LORVIQUA med 1 redusert dosenivåa
aDen anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig. Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig.
Forkortelser: CNS = sentralnervesystemet; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events; 
DBT = diastolisk blodtrykk; EKG = elektrokardiogram; HMG CoA = 3-hydroksy-3-metylglutarylkoenzym A; 
NCI = National Cancer Institute; SBT = systolisk blodtrykk; ULN = upper limit of normal (øvre normalgrense)
Referenanse:LORVIQUA SPC
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023
Dosering og Bivirkningshåndtering
LORVIQUA sikkerhetsprofil
Lær om LORVIQUA sin sikkerhetsprofil
Loading
LORVIQUA effekt
Lær om LORVIQUA effektdataLoading
Video Second-line LORVIQUA Case Study: Adverse Event Management

Shobhit Baijal, MD, presents a case study of a patient with ALK+ NSCLC receiving LORVIQUA in the second-line setting and how common adverse events were managed.

Go to video Loading

PP-LOR-GLB-0026

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei