Neurontin

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociceptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociceptiv/nevropatisk smerte

De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik.
Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand.1
Neurontin brukes i behandling av nevropatisk smerte.

Referanser:
1. McCarberg B. Contemporary management of chronic pain disorders, J Fam Pract. 2004;53(Suppl 10):S11-S22

 

 

 

 

INDIKASJON
Tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn ≥6 år. Indisert som monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom ≥12 år. Til behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks. smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne.