Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Bivirkningsprofil i EPIC-HR-studien1

Det ble observert sammenlignbare forekomster av totalt antall bivirkninger mellom Paxlovid og placebogruppen i EPIC-HR-studien:

De vanligste bivirkningene med Paxlovid2
Organklassesystem Frekvenskategori Bivirkninger
Nevrologiske sykdommer Vanlige Dysgeusi, hodepine
Gastrointestinale sykdommer Vanlige
Mindre vanlige
Diaré, oppkast, kvalme
Abdominalsmerter
Forstyrrelser i immunsystemet Mindre vanlige

Sjeldne
Overfølsomhet, inkludert pruritus og utslett
Anafylaksi
Karsykdommer Mindre vanlige Hypertensjon
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Mindre vanlige Myalgi
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Sjeldne Malaise
Sikkerhetsprofilen for Paxlovid i EPIC-HR-studien var sammenlignbar med placebo1 Rapportering av bivirkninger

Rapportering av mistenkte bivirkninger etter autorisasjon av et legemiddel er viktig. Det gjør det mulig å overvåke risiko/verdi-balansen av legemiddelet. Helsepersonell oppfordres til å melde 
enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres
via meldeskjema som finnes på nettsiden
til Statens legemiddelverk: https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell
Rapporter mistenkte bivirkninger direkte til https://www.pfizer.no/bivirkningsrapportering

UTFORSK MER Mer informasjon for helsepersonell Ofte stilte spørsmålLoading
Interaksjonssøk

Før du foreskriver Paxlovid, må du kartlegge eventuelle legemidler som brukes av pasienten, ettersom enkelte kan være kontraindisert for samtidig bruk eller kan skape potensielt signifikante legemiddelinteraksjoner. Du kan søke i verktøyet for legemiddelinteraksjoner for å se om visse legemidler krever justering av dosen eller ytterligere overvåking.

SøkLoading
Referanser: 1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 2. Paxlovid SPC 
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei