Relpax

Relpax er et legemiddel mot migrene, brukes til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura. Relpax er et triptan, en 5-HT1 reseptoragonist som virker mot migrene. Studier har vist at Relpax har innsettende effekt 30 minutter etter oral dosering.


Referanse: SPC Relpax, pkt. 5.1.04.06.2014

INDIKASJON
Til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.