Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om SomavertOm Somavert20 år med SomavertEffekt og sikkerhetsprofilSikkerhetsprofilEffektDoseringOpplæringsmateriellVideoMateriell
Somavert

Somavert (pegvisomant for injeksjon) er indisert til behandling av voksne pasienter med akromegali, som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og der egnet medisinsk behandling med somatostatinanaloger ikke normaliserte IGF-1-konsentrasjonene eller ikke var tolerert.1

Forskrivningsinformasjon for Somavert er tilgjengelig her. Informasjon om bivirkningsrapportering finner du nederst på siden. 

Les merLoading
Om Somavert

Finn ut mer om hvordan Somavert har hjulpet pasienter å håndtere akromegali gjennom de siste 20 årene.

Finn ut merLoading
Sikkerhetsprofil og effekt

Lær mer om effekt og sikkerhetsprofil knyttet til Somavert.

Les mer om sikkerhetsprofilLoadingLes mer om effektLoading
Dosering

Finn ut mer om anbefalt dosering og administrering av Somavert.

Finn ut merLoading
OpplæringsmateriellLes merLoading

Viktig sikkerhetsinformasjon Somavert (pegvisomant):

Dosering: Start­dose 80 mg bør gis s.c. under medisinsk overvåkning. Deretter gis 10 mg 1 gang daglig ved s.c. injeksjon. Dosejusteringer baseres på serum IGF-1-nivået. Maks. dose bør ikke overstige 30 mg/dag. Behandling skal initieres under overvåkning av en lege med erfaring i behandling av akromegali.
Bruk: Gis ved subkutan injek­sjon. Injeksjonssted bør varieres daglig.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF-1 bør monitorers og opprettholdes innen det aldersjusterte  normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6. uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.
Bivirkninger: Hodepine, diaré og leddsmerter er de mest vanligste bivirkningene.
Se Felleskatalogtekst for mer informasjon om Somavert.
Pakninger og priser: 10 mg/ml 30 stk (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr. 24 012,50. 15 mg/ml 30 stk (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr. 35 882,50. 20 mg/ml 30 stk (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr. 47 789,20. 25 mg/ml 30 stk (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr. 60 773,80. 30 mg/ml 30 stk (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr. 72 919,00.
Refusjon: Reseptgruppe C. H-resept: H01AX01 Pegvisomant. Somavert inngår i anbud 2109b-1 med rabattert pris.
Refusjon gis kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Referanser:Preparatomtale Somavert
Preparatomtale
PP-SOM-NOR-0123. Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.