Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om SomavertOm Somavert20 år med SomavertEffekt og sikkerhetsprofilSikkerhetsprofilEffektDoseringOpplæringsmateriellVideoMateriell
Persontilpasset og trinnvis dosering av Somavert (pegvisomant) kan hjelpe akromegali-pasienter å kontrollere IGF-1-nivåene*1Somavert er utviklet for å være praktisk og passe inn i pasientens liv
  • Subkutan injeksjon som taes én gang daglig1
  • Enkeltinjeksjon for alle daglige doser. Injeksjonen kan administreres av pasienten eller gis av en annen person, for eksempel helsepersonell3
  • 5 styrker (10 mg/ml, 15 mg/ml, 20 mg/ml, 25 mg/ml, 30 mg/ml)
  • Ferdigfylt sprøyte med væske til injeksjonsvæske3  
  • Oppbevar hetteglassene med pulver i kjøleskap (2°C - 8°C). Skal ikke fryses. Hetteglass med pulver kan oppbevares ved romtemperatur opp til maksimalt 25°C i en enkelt periode på opptil 30 dager (for mer informasjon se preparatomtalen)1
  • Oppbevar ferdigfylte sprøyter under 30ºC eller i kjøleskap (2ºC - 8°C). Skal ikke fryses. 
IGF-1-normaliseringsraten øker med økende Somavert dose*4,5

Behandlingen er rettet mot å normalisere IGF-1-nivåene, da dette vanligvis gjenspeiler tilstrekkelig sykdomskontroll, reduserer risikoen for å utvikle komplikasjoner fra komorbiditeter og kan også redusere overdødelighet.6

Hentet fra Trainer, 2000, Tabell 2.4

Studiedesign: 12-ukers randomisert, dobbeltblindet studie med tre forskjellige doser pegvisomant (10 mg, 15 mg og 20 mg) og placebo, gitt subkutant daglig hos 112 pasienter med akromegali. Alle pasientene hadde tidligere blitt behandlet med kirurgi, strålebehandling og/eller medisinsk behandling, og fikk en loadingdose med 80 mg (evt placebo) på baseline-besøket.

Trinnvis dosetilpasning av Somavert gir akromegalipasienter mulighet til å oppnå og opprettholde pålitelig IGF-1-kontroll4,5,7

Behandlingen skal initieres under tilsyn av en lege med erfaring i behandling av akromegali.1

En startdose på 80 mg pegvisomant bør administreres subkutant under medisinsk tilsyn. Etter dette skal Somavert 10 mg rekonstituert i 1 ml oppløsningsvæske administreres én gang daglig som en subkutan injeksjon.1

Anbefalte justeringer: ±5 mg daglig dose hver 4.–6. uke for å oppnå og opprettholde IGF-1-normalisering og optimal terapeutisk respons.1

Doseområde: 10-30 mg daglig; Maksimal dose bør ikke overskride 30 mg/dag.1

Spesielle advarsler og forsiktighetsregler må tas i betraktning før oppstart av Somavert. For mer informasjon se preparatomtalen.

Somavert - flere doseringsstyrker og fleksibel dosering for å normalisere IGF-1-nivåer.Somavert brukes til behandling av voksne pasienter med akromegali som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og / eller strålebehandling, og hvor en egnet medisinsk behandling med SSA ikke normaliserte IGF-1-konsentrasjoner eller ikke ble tolerert.1

Forkortelser:

IGF-1: Insulinliknende veksthormonfaktor; SSAs: Somatostatinanaloger

Referanser:

SOMAVERT. Preparatomtale.Katznelson L, et al. Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014;99(11):3933–3951.SOMAVERT. Pakningsvedlegg.Trainer PJ, et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone–receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;342(16):1171-1177.Freda P, et al. Long-term treatment with pegvisomant as monotherapy in patients with acromegaly: experience from ACROSTUDY. Endo Pract 2015:21(3);264–274.Melmed S, et al. A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Nature Reviews Endocrinology 2018;14(9):552-561.van der Lely AJ, et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. Lancet 2001;24;358(9295):1754–1759.
Preparatomtale
PP-SOM-NOR-0123. Mai 2023
Opplæringsmateriell Les merLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.