Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
TicoVac® - Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine)Hva er TBE?

TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sjelden, men alvorlig virussykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av TBE-viruset. 

Finn ut mer om TBELoading
TicoVac indikasjon

TicoVac og TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er hhv. 16 år og eldre, samt for barn eldre enn 1 år og opp til og med 15 år. TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.

FHIs anbefalinger om TBE vaksineLoading
Risikoområder for TBE 

Finn ut hvilke områder i Norge og Europa hvor TBE er endemisk.

Les mer herLoading
Dosering og administrering

Se hvordan TicoVac doseres og administreres.

Les mer herLoading
Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, og informasjon om fertilitet, graviditet og amming.

Les mer herLoading
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Indikasjon: TicoVac/TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn i alderen fra 1 til 15 år og
personer som er 16 år og eldre. Skal gis i henhold tiloffisielle anbefalinger mht. behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.
Dosering: Primærvaksinasjon består av tre doser. Intervallet mellom første og andre dose er 1-3 måneder. Mellom andre og
tredje dose bør det gå 5-12 måneder.
Kontraindikasjon: Kryssallergi mot andre aminoglykosider enn neomycin og gentamycin bør vurderes. Alvorlig overfølsomhet
(f.eks. anafylaktisk reaksjon) for egg- og kyllingproteiner (etter oralt inntak av eggprotein) kan føre til alvorlige reaksjoner hos
følsomme personer. TBE-vaksinering skal utsettes ved moderat eller alvorlig akutt sykdom (med eller uten feber).
Forsiktighetsregler: Ikke-alvorlig allergi mot eggproteiner er normalt ingen kontraindikasjon for vaksinering, disse personene
skal likevel kun vaksineres under medisinsk overvåkning. TBE-vaksiner beskytter ikke mot Borrelia-infeksjon.
Interaksjoner: Samtidig administrering av andre vaksiner skal kun gjøres iht. offisielle anbefalinger. Dersom andre vaksiner skal
injiseres samtidig, skal de gis på ulike injeksjonssteder, og helst i ulik arm.
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos
små barn, særlig etter den første dosen.
Pris: TicoVac kr 369,40/TicoVac Jr kr 350. Leveres som ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle (25G x 1“).
Reseptgruppe C.
Se SPC eller felleskatalogtekst for mer informasjon.
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei