Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Real World Evidence

I tillegg til randomiserte kliniske studier, kan overvåkningsstudier utføres for å se på langtidsdata for vaksinebeskyttelse i en befolkning. Disse studiene kan for eksempel utføres av helsemyndigheter for se på effekt etter at en vaksine har fått markedsføringstillatelse. Under her kan du lese mer om en overvåkningsstudie fra Østerrike hvor de har TBE-vaksinasjon i program.1

Det er over 45 års klinisk erfaring med TicoVac® i Europa. Overvåkningen gjort blant den totale østerrikske befolkningen i årene 2000 til 2006, viste en beskyttelsesgrad på 99 %, uten noen statistisk signifikant forskjell mellom aldersgruppene hos personer som var vaksinert regelmessig.2,3 Hos immunfriske personer 1-60 år utvikler mer enn 90 % av de vaksinerte nøytraliserende antistoffer etter 2 vaksinedoser og kan forvente tilstrekkelig beskyttelse i inneværende flåttsesong. Etter 3 doser er mer enn 95 % beskyttet i minst 3 år.1 TBE tilfeller og vaksineringsgrad i Østerrike mellom 1980 og 2019

Tilpasset fra The TBE Book fra Gobler et al. 20214

Innføring av vaksinasjonsprogram i Østerrike førte til:5

  • En nedgang i TBE-insidensen fra fra 5.7 til 0.9 tilfeller per 100000.
  • Gjennomgående lavt antall årlige TBE-tilfeller siden 1997.
  • Forebygget rundt 4000 TBE-tilfeller per år mellom 2000-2011.

Ingen signifikant forskjell i effekt mellom aldersgruppene (1-15; 16-49; 50-59; 60 år og eldre) har blitt observert.6

Scroll left to view table
Scroll left to view table

Se hvordan TicoVac® doseres og og administreres. 

Dosering & administrasjonLoading
Referanser:Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell, oppdatert 20.03.2024TicoVac/TicoVac Junior SPCBarrett PN, et al. History of TBE vaccines. Vaccine. 2003;21 Suppl 1:S41-9.Dobler G, Erber W, Bröker M, Schmitt HJ, eds. The TBE Book. 4th ed. Singapore: Global Health Press; 2021. Tilgjengelig fra https://tbenews.com/tbe/Heinz FX, et al. Vaccination and tick-borne encephalitis, central Europe. Emerg Infect Dis. 2013;19(1):69-76.Heinz FX, et al. Field effectiveness of vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine. 2007;25(43):7559-67.
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0231 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei