Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
VYDURA - smeltetablett for både akutt behandling og forebygging av migrene1 Første orale CGRP*-hemmer for både AKUTT behandling og FOREBYGGING av migrene1

Indikasjoner, voksne:

  • Akutt behandling av migrene med eller uten aura
  • Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden
*CGRP: Calcitonin gene-related peptide
Lær mer om VYDURA
Hvordan virker VyduraVydura er en CGRP*-hemmer og smeltetabletten er spesifikt utviklet for å behandle migrene.1

*Calcitonin gene-related peptide
Les merLoading
Om migreneMigrene er ikke vanlig hodepine, men en kronisk nevrologisk sykdom2. Tilbakevendende akutte anfall med intens, ensidig og pulserende hodepine, ofte ledsaget av kvalme, lys- og/eller lydømfintlighet karakteriserer tilstanden.3 Les merLoading Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon

Sikkerhetsprofil og bivirkninger ved behanding med Vydura er evaluert i studier med både akuttbehandling og forebyggende behandling av migrene.4,5

Les merLoading
Viktig informasjon ved bruk av ▼Vydura (rimegepant) til pasienter med migrene

Reseptgruppe: C

Indikasjoner: Voksne:
- Akutt behandling av migrene med eller uten aura.
- Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden.

Dosering:
- Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75mg 1 gang daglig ved behov.
- Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75mg annen hver dag.
- Maks daglig dose er 75mg

Bivirkninger: Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige, kan oppstå dager etter administrering.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av sterke CYP3A4 hemmere eller moderate/sterke CYP3A4 induktorer. Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling.

Kontraindikasjon: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Pakninger, Priser: 75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80.

Refusjon:  Foreligger foreløpig ikke

For fullstendig informasjon, se VYDURA preparatomtale SPC tilgjengelig på www.legemiddelverket.no.
 

Referanser

SPC Vydura (rimegepant)Ailani J, Burch RC, Robbins MS; Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021 Jul;61(7):1021-1039Ashina M. Migraine. N Engl J Med. 2020 Nov 5;383(19):1866-1876Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the  acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397:51-60
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei