Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
XELJANZ®: Oral JAK-hemmer som er godkjent for indikasjonene: RA, PsA, AS, UC og JIA1-6 Revmatoid artritt

Finn informasjonen du trenger for å støtte dine RA-pasienter her.

Effekt RA
Psoriasisartritt

Finn informasjonen du trenger for å støtte dine PsA-pasienter her.

Effekt PsA
Ankyloserende spondylitt

Finn informasjonen du trenger for å støtte dine AS-pasienter her.

Effekt AS
Ulcerøs kolitt

Finn informasjonen du trenger for å støtte dine UC-pasienter her.

Effekt UC
Juvenil Idiopatisk Artritt

Finn informasjonen du trenger for å støtte dine JIA-pasienter her.

Effekt JIA
Behandling med XELJANZ

Lær mer om XELJANZ dosering her:

Dosering RA/PsA/AS Dosering UC Dosering JIA
Sikkerhet

Klikk her for en oversikt over sikkerhetsprofilen til XELJANZ på tvers av alle indikasjoner:

Sikkerhetsprofil Utvalgte bivirkninger Unormale laboratorieverdier
XELJANZ (tofacitinib) indikasjoner:

Revmatoid artritt (RA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Psoriasisartritt (PsA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel (DMARD).

Ankyloserende spondylitt (AS): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Ulcerøs kolitt (UC): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Juvenil idiopatisk artritt (JIA): Xeljanz er indisert til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er. Xeljanz kan gis i kombinasjon med MTX eller som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Relevant sikkerhetsinformasjon:

XELJANZ: Selektivt immunsuppressivt middel (Reseptgruppe C)
Dosering: RA, PsA og AS: 5 mg BID eller 11 mg OD. UC: 10 mg BID i 8 uker for induksjon og 5 mg BID for vedlikehold. JIA: 5 mg BID eller vektbasert dosering med mikstur (1 mg/ml) for barn < 40 kg. Dosejustering: Midlertidig seponering kan være nødvendig ved doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkl. lymfopeni, nøytropeni og anemi. Alvorlighetsgrad avgjør midlertidig eller permanent seponering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Xeljanz bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos: (1) pasienter som er 65 år og eldre, (2) pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid), (3) pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet). 10 mg BID; anbefales ikke som vedlikjeholdsbehandling hos UC-pasienter som har kjente risikofaktorer for VTE, MACE og malignitet med mindre det ikke er noen egnet alternativ behandling tilgjengelig. Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler; mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Andre: Alvorlige infeksjoner, retinal venetrombose, TB, reaktivering av virus, maligniteter og lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, frakturer, forhøyede leverensymer, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi, hypoglykemi hos pasienter som før behandling mot diabetes. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Vanligste alvorlige bivirkninger: RA: Pneumoni, herpes zoster, urinveisinfeksjon, cellulitt, divertikulitt og appendisitt. UC: gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC. Bivirkninger generelt: UC, PsA, AS og JIA: Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter, med unntak av noen infeksjoner (influensa, faryngitt, sinusitt, virusinfeksjon) og gastrointestinale eller generelle lidelser (abdominale smerter, kvalme, oppkast, feber, hodepine, hoste), som var mer vanlige i den pediatriske JIA-populasjonen.
Pris: 11 mg: 28 stk.1 (blister) kr. 8965,10. Tabletter: 5 mg: 56 stk.1 (blister) kr. 8965,10. 182 stk.1 (blister) kr. 29054,90. 10 mg: 56 stk. (blister) kr. 17156,00. Mikstur: 1 mg/ml: 8080,10

Xeljanz forskrives på H-resept, er besluttet innført av Beslutningsforum og er en del av LIS-anbudet.7 Helseforetaksresept finansieres av de regionale helseforetakene. Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon.
MTX=Metotreksat, DMARD-er=Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, BID=to ganger daglig, OD=en gang daglig

MTX=Metotreksat, DMARD-er=Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, BID=to ganger daglig, OD=en gang daglig, JAKi=Janus kinase inhibitor

Referanser:XELJANZ® (tofacitinib citrate) receives marketing authorisation in the European Union for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis (RA) [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; March 27, 2017. Accessed February 18, 2022. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/xeljanz_tofacitinib_citrate_receives_marketing_authorisation_in_the_european_union_for_the_treatment_of_moderate_to_severe_active_rheumatoid_arthritis_ra#:~:text=(NYSE%3APFE)%20announced%20today,inadequately%20to%2C%20or%20who%20areXELJANZ® (tofacitinib citrate) receives marketing authorisation in the European Union for active psoriatic arthritis [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; June 28, 2018. Accessed February 18, 2022. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/xeljanz_tofacitinib_citrate_receives_marketing_authorisation_in_the_european_union_for_active_psoriatic_arthritis-0Pfizer's XELJANZ® (tofacitinib) receives marketing authorization in the European Union for the treatment of active ankylosing spondylitis [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; November 18, 2021. Accessed February 18, 2022. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-xeljanzr-tofacitinib-receives-marketingXELJANZ® (tofacitinib citrate) receives marketing authorization in the European Union for moderately to severely active ulcerative colitis [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; August 1, 2018. Accessed January 26, 2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/xeljanz_tofacitinib_citrate_receives_marketing_authorization_in_the_european_union_for_moderately_to_severely_active_ulcerative_colitis-0XELJANZ® (tofacitinib citrate) receives marketing authorization in the European Union for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis and juvenile psoriatic arthritis [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; August 20, 2021. Accessed February 18, 2022. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/xeljanzr-tofacitinib-citrate-receives-marketingXELJANZ SPCLIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger; www.sykehusinnkjop.no (gjeldende fra 01.02.2023)
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei