Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om atopisk eksemOm atopisk eksemHva er atopisk eksemSykdomsbyrdeDiagnoseDiagnoseTegn og symptomerAlvorlighetsgradBehandlingBehandlingRetningslinjer for behandling Behandling av atopisk eksemPasientløypeOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideoer
Atopisk dermatitt (AD)H4 (Mobile)

På disse sidene finnes det kortfattet informasjon om atopisk eksem for helsepersonell.

Om atopisk eksem
  • Hva er atopisk eksem
  • Sykdomsbyrde
Diagnose
  • Tegn og symptomer
  • Alvorlighetsgrad
Behandling
  • Retningslinjer for behandling
  • Behandling av atopisk eksem
PasientløypeH4 (Mobile)

Pfizer har i samarbeid med Nordic Health Care Group, gjennomført fokusgrupper med dermatologer på sykehus og privat praksis. Vi har også gjennomført fokusgruppe i samarbeid med pasientforeningen Psoriasis- og eksemforbundet. 

Basert på innsikt fra fokusgruppene har det fremkommet behov om informasjon til både HCP og pasient som kan bidra til bedre dialog og hjelp til oppfølging av atopisk eksem avhengig av hvor pasienten er i pasientløypen. Som følge av dette har Pfizer utarbeidet informasjon om pasientløypen både for helsepersonell (disse sider) og for pasienter (atopiskeksem.no).

Det er fint om helsepersonell er informert om dette da sidene inneholder tips og råd som kan bidra til god oppfølging og dialog mellom pasient og helsepersonell avhengig av hvor i «løypen» en pasient befinner seg:

  • symptomstart
  • diagnose settes
  • behandlingsplan legges
  • oppfølging 
Cibinqo (abrocitinib) - Relevant informasjon

Immunsuppressivt middel, JAK1-hemmer (Reseptgruppe C)

Indikasjon
Moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosering
Anbefalt startdose er 100 mg eller 200 mg én gang daglig (OD) basert på individuelle pasientkarakteristika.  En halvering av startdosen til 50/100 mg OD anbefales til pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved visse interaksjoner (se SPC). Under behandling kan dosen reduseres eller økes basert på toleranse og effekt. Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes. Maksimal daglig dose er 200 mg.

Sikkerhetsinformasjon:
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive alvorlige systemiske infeksjoner (inkludert tuberkulose), alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Cibinqo bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos: (1) pasienter som er 65 år og eldre, (2) pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid), (3) pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet). Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler; mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Andre: Infeksjoner/Alvorlige infeksjoner, TB, viral reaktivering, VTE, MACE, maligniteter, hematologiske avvik og lipider. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Cibinqo. Bivirkninger: Svært vanlige: Kvalme. Vanlige: Oppkast, øvre abdominalsmerter, akne, Herpes simplex1, herpes zoster (inkl. oftalmisk herpes zoster), hodepine, svimmelhet, økt CK (>5 × ULN). Mindre vanlige: Lymfopeni, trombocytopeni, pneumoni, trombotiske hendelser (inkl. lungeembolisme og dyp venetrombose), hyperlipidemi (inkl. dyslipidemi og hyperkolesterolemi).

Pris: Tabletter 50 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 100 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 200 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60.

Cibinqo forskrives på H-resept, er besluttet innført av Beslutningsforum og er en del av LIS-anbudet.2 Helseforetaksresept finansieres av de regionale helseforetakene. Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon.

H4 (Mobile)

Referanser:
1. CIBINQO SPC
2. LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, sykehusinnkjop.no (gjeldende fra 01.02.2023)

Preparatomtale
PP-UNP-NOR-0732 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei