Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Example

Menu

Close

Livskraft webinarserie

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende, og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon.

Ved å trykke på avspillingsknappen for valgte webinar starter filmen umiddelbart. Ved å holde musepeker over filmen kan man velge fullskjerm- eller delskjerm modus. 
OBS: Det er mulig å starte flere avspillinger samtidig, så sørg for å pause en avspilling før du starter en ny.

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Erfaring med innføring av digital oppfølging av kreftpasienter som standard behandling (38min)
En forelesning av kreftlege og postdoktor Ellinor Haukland ved Nordlandssykehuset i Bodø 

PP-UNP-NOR-0725

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Samliv og seksualitet ved kreftsykdom (36min)
En forelesning av Randi Gjessing, Spesialist i sexologisk rådgivning NACS, spesialsykepleier i onkologi, kreftseksjonen, Bærum sykehus

PP-UNP-NOR-0609

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Kan vi forbedre behandling av kreft med datamodeller? (43min)
En forelesning med Professor Vessela Kristensen, forsker på genetikk og brystkreft ved Oslo Universitetssykehus og Salim Ghannoum, Phd i cellebiologi ved Oslo Universitetssykehus

PP-UNP-NOR-0512

Håndtering og oppfølging av bivirkninger for pasienter som får immunterapi (35min)
En forelesning av Anna K. Winge-Main, Onkolog og Overlege, Radiumhospitalet, OUS HF

PP-UNP-NOR-0721
Bavencio preparatomtale (SPC)

Utfordringer ved onkologisk behandling av skrøpelige pasienter (38min)
En forelesning av Håkon Ihle-Hansen, PhD og overlege ved seksjon for Geriatri, Slag og Rehabilitering (GSR), medisinsk avdeling, Bærum Sykehus, Vestre Viken HF og forsker ved Forskningsavdelingen, Bærum Sykehus

PP-UNP-NOR-0486
Aricept preparatomtale (SPC)

Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter (30min)
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus

PP-ONC-NOR-0273

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Myter og vitenskap om antioksidanter og kreft (36min)
En Martin Bergö, professor i molekylær medisin ved Institutt for biovitenskap og ernæring ved Karolinska Institutet

PP-ONC-NOR-0314

Smertebehandling av kreftpasienter (37min)
En forelesning av Stein Kaasa Professor - Avdelingsoverlege - European Pallialive Care Research Center (PRC), Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

PP-ONC-NOR-0281

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Seneffekter etter kreft (40min)
Forelesning av Cecilie E Kiserud. Overlege, spesialist i onkologi, PhD, leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft,Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

PP-ONC-NOR-0148

Kicker
Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter
 
En forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Optional footnote area for disclaimers etc.

Små forandringer i kreftcellenes DNA – stor nytte for behandlingsvalg (30min)
En forelesning av Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt Centrum, Region Kalmar, Sverige

PP-ONC-NOR-0252

Pfizer onkologi
Vårt formål er å levere medisinske gjennombrudd som kan forandre pasientenes liv. Vi tror at vitenskapen til slutt vil vinne mot en av de største helseutfordringene i vår levetid: kreft.
Les mer om Pfizer onkologiLoading
Initiativ og samarbeid
I Pfizer Onkologi er vi dedikert til å gjøre vitenskapelige gjennombrudd til innovative nye behadlinger – men vi vet at kreftbehandling krever en helhetlig tilnærming. I tillegg til å produsere legemidler, er vi engasjert i en rekke tiltak som tar sikte på å forbedre livene til de som er rammet av kreft.
Les mer om initiativ og samarbeidLoading
PP-UNP-NOR-0860 | Utarbeidet 09.2023
H3 (Mobile)

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei