Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
ATTR-CMATTR-CMOm ATTR-CMSykdomsmekanismeVilltype ATTR-CMArvelig ATTR-CMMistenk ATTR-CMStill sikker diagnoseEkkoAkademietMånedens ekko
EkspertintervjuForedragReferat og artikler
BehandlingOpplæringsmateriellMateriellVideoer

Meny

Lukk

ESC 2023 - Ekkokardiografi

Av: Overlege, professor Håvard Dalen
Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs Hospital og NTNU

Ekkokardiografiske undersøkelser og metoder var som vanlig behandlet i ulike sesjoner under kongressen. Mer konkret var det egen «Hotline»-sesjon på bildeundersøkelser, flere kliniske og vitenskapelige sesjoner, samt over 500 abstracts kategorisert under ekkokardiografi.

På EkkoAkademiet finner du foredrag, læringsressurser og informasjon om faglige møter. Hold deg oppdatert, meld deg på!

Få nyheter fra EkkoAkademiet

Loading

I «Hotline»-sesjonen ble det presentert to ekkostudier. I DASE-AI studien ble 9189 pasienter undersøkt med ekkokardiografi undersøkt retrospektivt med tanke på om en metode basert på kunstig intelligens bedre kunne identifisere pasienter med alvorlig aortastenose. Den originale  ekkorapporten ble brukt som referanse. Hovedfunnet var at metoden basert på kunstig intelligens bedre identifiserte pasientene som hadde alvorlig aortastenose i henhold til guidelines enn den originale rapporten. Andelen med alvorlig aortastenose var 2,4% ved den originale rapporten og 4,2% basert på ekstra gransking ved kunstig intelligens. Studien har sitt utgangspunkt i den store nasjonale ekkokardiografidatabasen fra Australia. Viktig er det å bemerke at man ikke re-analyserte selve bildematerialet, men metoden utnyttet data som var inkludert i selve datasettet. Den kliniske betydningen er nok derfor relativt beskjeden, men indikerer at menneskelige operatører av og til underrapporterer aortastenosegrad. Dataene viste at det var opphopning av komorbiditet som gjorde at intervensjon ikke var aktuelt blant de som ble identifisert av kunstig intelligens, men ikke av originalrapport. Forfatterne mener at automatisk varsling av operatør kan bedre rapporteringen av undersøkelsesfunn. Den andre studien som ble presentert i «Hotline»-sesjonen var OPERA-AI. Denne studien evaluerte kunstig intelligens i form av automatisk analyse av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon EF med den kommersielt tilgjengelige «Us2.Ai-plattformen» i opptak gjort med håndholdt ultralydutstyr (Philips Lumify) for over 800 pasienter som var henvist til ekkokardiografi på mistanke om hjertesvikt. Referanseundersøkelse var ekkokardiografi utført med standard ekkomaskin. Det ble i tillegg utført automatisk bildeanalyse også av referanseopptakene. Hovedfunnene var at automatisk bildeanalyse for måling av EF i opptak gjort med håndholdt utstyr ikke var forskjellig fra referanseopptak utført av ekkotekniker. Man så ellers at bildekvaliteten var dårligere med det håndholdte systemet, og EF-målinger var tilgjengelig hos færre pasienter. Også her er den kliniske betydningen noe usikker, da man kun sammenlignet samsvar for måling av EF. Dette er selvsagt en vesentlig forenkling av den kliniske problemstillingen en lege møter. Studien viser likevel at automatisk bildeanalyse ved kunstig intelligens kan bidra også i bildeopptak gjort med håndholdt utstyr for forbedret kvalitet og kanskje også nytte av hjerteultralyd, men dette må dokumenteres i fremtidige studier.

Ekkokardiografi og utredning av ATTR-CM

Johnny Vegsundvåg forteller om hvilken rolle ekkokardiografiske undersøkelser kan ha utredning av transtyretin kardiomyopati.

Flere forskningssesjoner (abstract-presentasjoner) viste data for både nye og tradisjonelle ekkokardiografiske metoder. Basert på de to studiene beskrevet over og tema i flere av alle de øvrige presentasjonene kan vi trygt konkludere med at kunstig intelligens vil være et «Hot topic» innen ekkokardiografi fremover. Det er allerede kommersielle system tilgjengelig for automatisk bildeanalyse og rapportering av ekkokardiografiske undersøkelser, og flere grupper jobber med evaluering av metoder som enten sammenligner diagnostikk eller kvantitative målinger ved metoder basert på kunstig intelligens sammenliknet med menneskelige eksperter. Metoder basert på kunstig intelligens er allerede implementert i kommersielt ultralydutstyr som er tilgjengelig ved de fleste sykehus i Norge. Andre nye metoder som vi nok også får høre mer om i årene som kommer er strainmålinger i venstre forkammer og høyre ventrikkel, samt ultralydopptak med ultrahøy tidsoppløsning for vurdering av hjertemuskulaturens mekaniske aktivering og blodstrømsmønster i hjerte- og blodkar.


I tillegg til sesjonene nevnt over var ekkokardiografi inkludert i ulike kliniske seksjoner, både i form av vitenskapelige oversiktsforedrag og mer praktiske råd relatert til ulike kliniske diagnoser. Sist, men ikke minst, var det mange praktiske ekkokardiografiske sesjoner innen ulike industristøttede symposier. De siste var både praktiske ferdighetskurs for de mindre erfarne brukerne, samt mer avanserte symposier og kurs rettet mot mer erfarne brukere.

 

https://esc365.escardio.org/session/41439

Nytt fra ESC

Loading
PP-VYN-NOR-0626 I Utarbeidet 05.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei