ATTR-CMATTR-CMOm ATTR-CMSykdomsmekanismeVilltype ATTR-CMArvelig ATTR-CMMistenk ATTR-CMStill sikker diagnose

EkkoAkademiet

Forside

Månedens ekko

Ekspertintervjuer

Foredrag

Referat og artikler

BehandlingOpplæringsmateriellMateriellVideoer

Meny

Lukk

Referat og artikler

Kardiologiske kunnskapsområder er omfattende, og det kan være utfordrende å holde tritt med alt. Derfor har vi bedt ledende eksperter hjelpe til med referater fra utvalgte møter og kongresser. I tillegg kan du finne informative artikler om kardiologiske emner her. 

EkkoAkademiets innhold
Nye retningslinjer for diagnostikk og behandling av kardiomyopatier Stor optimisme i hjertesviktbehandling

Vi spurte overlege Kaspar Broch om han kunne gi et lite referat fra årets ESC kongress. Det kom frem viktige nyheter i kardiologi. Du kan lese mer om dem her.

Les merLoading
Bør strainmålinger brukes mer aktivt i klinisk praksis? 

Ekkokardiografisk strain – altså deformasjonsanalyser av myokard – har de siste år fått økende oppmerksomhet. Under høstens ESC kongress var disse metodene presentert og diskutert i ulike sesjoner.

Håvard Dalen

Les merLoading
Kunstig intelligens i ekkokardiografi:
Potensiale for forbedret kvalitet og nytte? 

ESC 2023 "Hotline"-sesjonen presenterte to ekkostudier: DASE-AI forbedret aortastenose-diagnostikk med kunstig intelligens, mens OPERA-AI viste liknende resultater for håndholdt ultralyd. To studier som peker på teknologiens potensiale.

Håvard Dalen 

Les merLoading

"Det har ikke tidligere eksistert ESC retningslinjer for kardiomyopatier, men disse ble nå publisert for første gang" skriver Kristina Haugaa i dette referatet fra ESC 2023.

Les merLoading
Kunstig intelligens i ekkokardiografi: potensiale for forbedret kvalitet og nytte? Stor optimisme i hjertesviktbehandling

Vi spurte overlege Kaspar Broch om han kunne gi et lite referat fra årets ESC kongress. Det kom frem viktige nyheter i kardiologi. Du kan lese mer om dem her.

Les merLoading
Bør strainmålinger brukes mer aktivt i klinisk praksis? 

Ekkokardiografisk strain – altså deformasjonsanalyser av myokard – har de siste år fått økende oppmerksomhet. Under høstens ESC kongress var disse metodene presentert og diskutert i ulike sesjoner.

Håvard Dalen

Les merLoading
Kunstig intelligens i ekkokardiografi:
Potensiale for forbedret kvalitet og nytte? 

ESC 2023 "Hotline"-sesjonen presenterte to ekkostudier: DASE-AI forbedret aortastenose-diagnostikk med kunstig intelligens, mens OPERA-AI viste liknende resultater for håndholdt ultralyd. To studier som peker på teknologiens potensiale.

Håvard Dalen 

Les merLoading
ESC 2023 "Hotline"-sesjonen presenterte to ekkostudier: DASE-AI forbedret aortastenose-diagnostikk med kunstig intelligens, mens OPERA-AI viste liknende resultater for håndholdt ultralyd. To studier som peker på teknologiens potensiale. Møtereferat av Håvard Dalen.

Les merLoading
Bør strainmålinger brukes mer aktivt i klinisk praksis? Stor optimisme i hjertesviktbehandling

Vi spurte overlege Kaspar Broch om han kunne gi et lite referat fra årets ESC kongress. Det kom frem viktige nyheter i kardiologi. Du kan lese mer om dem her.

Les merLoading
Bør strainmålinger brukes mer aktivt i klinisk praksis? 

Ekkokardiografisk strain – altså deformasjonsanalyser av myokard – har de siste år fått økende oppmerksomhet. Under høstens ESC kongress var disse metodene presentert og diskutert i ulike sesjoner.

Håvard Dalen

Les merLoading
Kunstig intelligens i ekkokardiografi:
Potensiale for forbedret kvalitet og nytte? 

ESC 2023 "Hotline"-sesjonen presenterte to ekkostudier: DASE-AI forbedret aortastenose-diagnostikk med kunstig intelligens, mens OPERA-AI viste liknende resultater for håndholdt ultralyd. To studier som peker på teknologiens potensiale.

Håvard Dalen 

Les merLoading


Ekkokardiografisk strain – altså deformasjonsanalyser av myokard – har de siste år fått økende oppmerksomhet. Under høstens ESC kongress var disse metodene presentert og diskutert i ulike sesjoner. Møterefererat av Håvard Dalen.

Les merLoading
Stor optimisme i hjertesviktbehandling

Vi spurte overlege Kaspar Broch om han kunne gi et lite referat fra årets ESC kongress. Det kom frem viktige nyheter i kardiologi. Du kan lese mer om dem her.
 

Les merLoading
PP-VYN-NOR-0556 November 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei