Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

TerapiområderTerapiområderCovid-19PneumokokksykdomSkogflåttencefalitt (TBE)MeningokokksykdomVåre vaksinerVåre vaksinerApexxnarPrevenar 13ComirnatyTicoVacNimenrixTrumenba
Opprinnelsen  av covid-19The Origin of COVID-19

31. desember 2019 rapporterte kinesiske helsemyndigheter om en rekke tilfeller av en akutt luftveissykdom hos mennesker som opprinnelig ble antatt å være nært knyttet til Hunan, sjømat- og dyremarkedet i byen Wuhan, i det sentrale Kina. I løpet av 7 dager bekreftet kinesiske helsemyndigheter at utbruddet var forårsaket av et nytt koronavirus, som senere ble kalt «severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2).1

11. februar 2020 kalte Verdens helseorganisasjon (WHO) offisielt sykdommen forårsaket av det nye koronavirusutbruddet "COVID-19".
 

Figur 1: SARS-CoV-2 Strukturelle proteiner Figur tilpasset fra: Felsenstein S, Herbert JA, McNamara PS et al. COVID-19: Immunology and treatment options. Clin Immunol. 2020; 215:1084484

Se Verdens helseorganisasjon (WHO) covid-19 dashbord

Få den mest oppdaterte informasjonen om bekreftede tilfeller, dødsfall og administrering av vaksinedoser, se Verdens helseorganisasjons (WHO) covid-19 dashboard ved å klikke på linken under. 

WHO covid-19 dashboard   Loading

Ler mer om Pfizer sine covid-19 vaksiner
Klikk her for å få tilgang til nyttige informasjon for helsepersonell om COMIRNATY-verifisering, lagring, klargjøring og administrering av hver av formuleringene.

Les merLoading
Infeksjonsmekanisme
Mechanism of infection

SARS-CoV-2-infeksjon starter når spikeproteinet til viruset binder seg til angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE2) reseptor. ACE2 er et membranbundet enzym involvert i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAS), et komplekst nettverk som hjelper til med å regulere blodtrykket og styre elektrolytt- og væskebalansen.

RAS spiller en rolle i funksjonen til mange organer, som hjertet, blodårene og nyrene. ACE2 kommer til uttrykk i nesten alle menneskelige organer i varierende grad, med det høyeste uttrykket i lungeepitelceller, blodårer, hjertemuskel, nyre, blære, bukspyttkjertel, hjerne og den indre slimhinnen i tarmen.5

En forenklet livssyklus for SARS-CoV-2-viruset er som følger:

1. Viruset fester seg via en interaksjon mellom spikeproteinet og ACE2-reseptoren på vertscelleoverflaten; et vertsenzym, kjent som TMPRSS2, spalter piggproteinet. Det er piggproteinet som lar viruset komme inn i cellen.
2. Viralt RNA og assosierte proteiner frigjøres til cellens cytoplasma.
3. Noe RNA blir oversatt til proteiner av endoplasmatisk retikulum.
4. Noen proteiner danner et replikasjonskompleks, som syntetiserer mer RNA.
5. Proteiner og RNA settes sammen til et nytt virion i Golgi-apparatet.
6. Viruset frigjøres fra cellen.3

Transmission of SARS-CoV-2
Overføring/smitte av SARS-CoV-2

Covid-19 sprer seg mellom mennesker på flere forskjellige måter. Viruset kan spre seg fra innånding av luftveisdråper fra en infisert persons munn eller nese når de hoster, nyser eller puster. Viruset kan også bli smittet ved kortdistanse, luftbåren overføring når smittsomme partikler som passerer gjennom luften inhaleres på kort avstand eller gjennom direkte dråpeoverføring der smittsomme partikler kommer i direkte kontakt med munn, nese eller øyne.6

paxlovid.no Behandle covid-19 hjemmefra

Paxlovid® er en tablettbehandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Behandlingen bør starte umiddelbart etter en positiv covid-19 test og innen 5 dager etter symptomdebut.8

Les mer om Paxlovid®Loading

▼Comirnaty® utvalgt sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: Comirnaty (Tozinameran) er indisert for aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus. Comirnaty 30 µg/dose hos personer ≥12 år. Comirnaty 10 µg/dose hos barn 5-11 år. Alle styrker brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. Dosering og administrasjon: Voksne og ungdom ≥12 år: Primærserie med Comirnaty 30 µg/dose: 2 doser à 0,3 ml. Det anbefales at 2. dose gis 3 uker etter 1. dose. Boosterdose med Comirnaty 30 µg/dose: Bør gis ≥3 måneder etter siste tidligere dose av covid-19-vaksine. Barn 5-11 år: boosterdose med Comirnaty 10 µg/dose: Kan gis minst 6 måneder etter primærvaksinasjon. Administrering: gis i.m., fortrinnsvis i deltamuskelen i overarmen. Bivirkninger: De hyppigste bivirkningene var smerter og hevelse på injeksjonsstedet, fatigue, hodepine, feber, frysninger, myalgi, artralgi, somnolens og irritabilitet. Forsiktighetsregler: Tilfeller av anafylaksi har vært rapportert. Egnet medisinsk behandling og overvåking skal alltid være tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon forekommer etter vaksinering. Det er økt risiko for myokarditt og perikarditt etter vaksinering. Kan oppstå få dager etter vaksinering, og forekommer primært innen 14 dager, oftere etter 2. dose og oftere hos gutter og yngre menn. Som med andre intramuskulære injeksjoner, skal vaksinen gis med forsiktighet til personer som får antikoagulantia eller de med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser. Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon. Effekt og sikkerhet er ikke evaluert hos immunkompromitterte, inkl. immunsuppressivbehandlede, og effekten kan være lavere hos disse personer. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Pris: 0,00 kr. Reseptgruppe C. Utlevering: Utleveres fra Folkehelseinstituttet til utvalgte vaksinasjonssteder. 
                
Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

 

Paxlovid® utvalgt sikkerhetsinformasjon
Paxlovid er indisert til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Anbefalt dose er 300 mg nirmatrelvir (2 rosa tabletter) og 100 mg ritonavir (1 hvit tablett), som alle tas samtidig hver 12. time i 5 dager. Fullføring av 5-dagerskuren anbefales selv om pasienten må innlegges på sykehus pga. alvorlig/kritisk covid-19. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 -<60 ml/minutt), skal dosen nirmatrelvir reduseres til 150 mg (1 rosa tablett) hver 12. time i 5 dager. Paxlovid metaboliseres via CYP3A og er en sterk hemmer av CYP3A4. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). Tilfeller av toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom har blitt rapportert. De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter skal kun forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Pris kr 0,-. Pakningsstørrelse 20 stk. + 10 stk. (blister). Reseptgruppe: C. 

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

 

Referanser:

 
1. Patel A, Jernigan D, Abdirizak F, Abedi G, Aggarwal S, Albina D et al. Initial Public Health Response and Interim Clinical Guidance for the 2019 Novel Coronavirus Outbreak — United States, December 31, 2019–February 4, 2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report [Internet]. 2020;69(5):140-146. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6905e1.htm Sist oppdatert 7. februar 2020.
2. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Who.int. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it Last Accessed: April 2023
3. Fung T, Liu D. Human Coronavirus: Host-Pathogen Interaction. Ann Rev Microbiol 2019: 73; 529–57 
4. Felsenstein S, Herbert J, McNamara P, Hedrich C. COVID-19: Immunology and treatment options. Clinical Immunology 2020: 215; 108448
5. Ni W, Yang X, Yang D, Bao J, Li R, Xiao Y et al. Role of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in COVID-19. Crit Care 2020: 24; 422. Available from: 
6. Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? [Internet]. Who.int. 2022. Available from: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted Sist oppdatert 23. desember 2021.
7. Comirnaty SPC
8. Paxlovid SPC
Events

Browse and register for speaker programs

Materials

View materials for you and your patients

Videos

Find videos and on-demand webinars

PP-CMR-NOR-0103 | Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.