Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

TerapiområderTerapiområderCovid-19PneumokokksykdomSkogflåttencefalitt (TBE)MeningokokksykdomVåre vaksinerVåre vaksinerApexxnarPrevenar 13ComirnatyTicoVacNimenrixTrumenba
Meningokokksykdom

Figur 1: Polysaccharide capsule mechanism. Adapted from Tan LKK, Carlone GM, Borrow R. Advances in the development of vaccines against Neisseria meningitidis. N Engl J Med. 2010; 362:1511-20.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom. Det finnes ulike typer hjernehinnebetennelse, men overordnet kan sykdommen inndeles i to typer:

Hjernehinnebetennelse som skyldes et virusHjernehinnebetennelse som skyldes et virus

Det er den vanligste typen, er mindre alvorlig, og går typisk over av seg selv uten behandling. Personer med denne formen for hjernehinnebetennelse observeres likevel for å utelukke at det er snakk om hjernehinnebetennelse som skyldes bakterier.

Hjernehinnebetennelse som skyldes bakterier

Vanligvis når man snakker om smittsom hjernehinnebetennelse mener man hjernehinnebetennelse som er forårsaket av meningokokkbakterier (Neisseria meningitides). Friske personer i alle aldre kan ha meningokokker i halsen i flere måneder uten å vite om det, og kan smitte andre. Man regner med at ca 10% av befolkningen er friske smittebærere av smittsom hjernehinnebetennelse. Det er særlig barn under fem år (30 %) og ungdom mellom 15 og 25 år (30 %) som rammes.

Hvordan smitter meningokokkbakterier?

En meningokokkinfeksjon smitter fra en person til en annen ved direkte kontakt eller ved dråpesmitte, dvs. gjennom hosting, nysing, kyssing, deling av flasker og glass, og lignende. Det antas at det må relativt store dråper spytt til for overføring av smitte.

Sykdommen smitter bare ved tett sosial omgang, som for eksempel i familier, mellom kjærester, eller ved ”høy-risiko atferd”. Slik atferd er f.eks. når man er i tett samvær med andre mennesker over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter og lite søvn, som ved russefeiring, festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og liknende.

De færreste som blir smittet vil utvikle sykdom, men hos noen få kan bakteriene komme over i blodet, og da kan det oppstå hjernehinnebetennelse og/eller blodforgiftning.
Begge deler er alvorlige tilstander som kan utvikle seg ekstremt raskt, og i løpet av svært kort tid kan den smittede bli livstruende syk, falle i koma eller i verste fall dø.

Siden sykdommen kan utvikle seg i løpet av få timer er det viktig å kontakte lege raskt hvis man har mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse.

Les mer om Nimenrix

Nimenrix er indisert for aktiv immunisering av personer fra 6 ukers alder for å forhindre invasiv meningokokksykdom 
forårsaket av Neisseria meningitidis 
gruppe A, C, W-135 og Y.3

Nimenrix SPCLoading

Les mer om Trumenba

Trumenba er indisert til aktiv immunisering av personer fra 10 år og eldre for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis serogruppe B.4

Trumenba SPC Loading
Badge Header of this card goes here Kicker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button Loading

Optional footnote area for disclaimers etc.

Disease progression & SymptomsSykdomsprogresjon og symptomer

Inkubasjonstiden for smittsom meningokokksykdom ligger mellom 3-4 dager, men den kan også strekke seg opptil 10 dager. Hvor raskt sykdommen utvikler seg, varierer mellom pasientene.3

  1. De tidlige symptomene (prodrome) kan inkludere feber, ubehag og sløvhet.
  2. De klassiske symptomene som er mer spesifikke for hjernehinnebetennelse er nakkestivhet, alvorlig hodepine og fotofobi.
  3. Til sammenligning inkluderer symptomene på sepsis oftere lemmer / leddsmerter, blek / flekkete blåaktig hud og takykardi. Senere trekk ved invasiv meningokokksykdom kan omfatte forvirring, delirium og nedsatt bevissthet.6
Sykdomsbyrde

Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav. De siste fem årene før koronapandemien har det årlig vært meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. I 2022 ble det meldt om ett tilfelle.8 Fokal meningokokksykdom refererer til sykdom innenfor et lokalisert område.3 Dette inkluderer lungebetennelse, leddgikt, otitis media og epiglottitt.3 Mens invasiv meningokokk refererer til sykdom som sprer seg i kroppen,4 som meningitt, septikemi og bakteriemi.3

Immunisering og behandling - historie og fremskritt

I 1906 begynte forskere å anbefale anti-meningokokk serumterapi for å beskytte mennesker mot meningokokksykdom; en terapi basert på antistoffer opprinnelig avledet fra blod av hester, og senere fra pasienter, eller fra personer som har gjennomgått sykdommen og som har blitt friske. Antibiotika revolusjonerte behandling for hjernehinnebetennelse, men de virker ikke alltid raskt nok til å forhindre skade som bakteriene kan forårsake. 

Les mer om Trumenba

Trumenba er indisert til aktiv immunisering av personer fra 10 år og eldre for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis serogruppe B.8

Les mer om Trumenba Loading

Events

Browse and register for speaker programs

Materials

View materials for you and your patients

Videos

Find videos and on-demand webinars

Nimenrix utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon: Aktiv immunisering av personer fra 6 ukers alder for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe A, C, W-135 og Y. Dosering: Barn >6 måneder, samt ungdom og voksne: 1 enkeltdose på 0,5 ml gis. Kontraindikasjon: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ha medisinsk behandling og overvåking tilgjengelig dersom en sjelden anafylaktisk reaksjon oppstår etter vaksinasjon. Nimenrix gis med forsiktighet til individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser. Interaksjoner: Hos spedbarn kan Nimenrix gis samtidig med kombinerte DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksiner. Hos personer mellom 9-25 år, kan Nimenrix gis samtidig med bivalent vaksine mot humant papillomavirus, rekombinant HPV2. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10) mangel på matlyst, irritabilitet, søvnighet, feber, hevelse/smerte/rødhet på injeksjonsstedet, trøtthet. Vanlige (≥1/100 till <1/10) Diaré, kvalme, oppkast, hematom på injeksjonsstedet. Pris: 389 kr, sett med hetteglass og ferdigfylt sprøyte. Refusjon: Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, perosner med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt eller nærkontakter av personer med meningokokk A-,B-,C-,W-, eller Y- sykdom får dekkest kostnaden over blåreseptforskriften § 4 punkt 3. Forskrivning: Reseptgruppe C


Trumenba utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥10 år mot invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis serogruppe B. Dosering: 2 doser à 0,5 ml, gis med 6 måneders intervall. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Passende medisinsk behandling og tilsyn skal alltid være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon. Vaksinasjon bør utsettes hos personer som har akutt alvorlig sykdom med feber. En mindre alvorlig infeksjon, for eksempel en forkjølelse, er imidlertid ikke en grunn til utsettelse av vaksinasjon. Interaksjoner: Vaksinen kan gis samtidig med følgende vaksiner: TdaP IPV, HPV4, konjugatvaksiner mot meningokokkserogrupper A, C, W, Y og Tdap. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10) hodepine, diaré, kvalme, smerte på injeksjonsstedet, frysninger, slapphet, myalgi, artralgi. Vanlige (≥1/100 till <1/10) oppkast og feber ≥38°C. Pris: 846,50 kr. Ferdigfylt sprøyte. Refusjon: Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt eller nærkontakter av personer med meningokokk A-,B-,C-,W-, eller Y- sykdom får dekket kostnaden over blåreseptforskriften § 4 punkt 3. Forskrivning: Reseptgruppe C
Referanser

1. Folkehelseinstituttet, Meningokokksykdom - oppdatert 23.06.2020
2. Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, oppdatert 07.02.2023
3. Nimenrix SPC
4. Trumenba SPC
PP-CMR-NOR-0103 | Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.