Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

TerapiområderTerapiområderCovid-19PneumokokksykdomSkogflåttencefalitt (TBE)MeningokokksykdomVåre vaksinerVåre vaksinerApexxnarPrevenar 13ComirnatyTicoVacNimenrixTrumenba
PneumokokksykdomPneumococcal Disease

Pneumokokksykdom referer til en gruppe infeksjoner forårsaket av bakterien Streptococcus pneumonia, også kjent som pneumokokker. Bakteriens polysakkaridkapsel utgjør bakteriens viktigste virulensfaktor.1

Det finnes mer enn 97 ulike typer av pneumokokkbakterien Streptococcus pneumoniae (kjent som serotyper). Flere av disse kan gi sykdom hos mennesker, oftest lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse. Av og til kan infeksjonen få et alvorligere forløp, som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).1

Hvem er mest utsatt for lungebetennelse?Classification of disease & symptoms

Pneumokokker kan gi sykdom hos både barn og voksne. De fleste tilfellene av alvorlig pneumokokksykdom forekommer hos de yngste barna, hos personer over 65 år og hos personer med spesielle risikofaktorer/som har en spesiell disposisjon på grunn av grunnsykdom. Yrkesutøvere med økt risiko for pneumokokksykdom er sveisere og laboratoriepersonell.1

Lungebetennelse kan ramme personer i alle aldre, men er særlig vanlig hos personer med svekket immunforsvar.

Hvordan kan du beskytte deg?

God hygiene hjelper alltid med å forebygge smitte.

Et sunt kosthold, nok søvn, regelmessig fysisk aktivitet styrker kroppens forsvar mot infeksjoner og hjelper å holde deg frisk. Husk at å røyke skader lungene og øker risikoen for å få infeksjoner.

Bakteriene og virusene som forårsaker lungebetennelse smitter via dråpesmitte. Det er derfor viktig å vaske hendene ofte, gjerne med håndsprit dersom man ikke har såpe i nærheten, og å holde hendene unna ansiktet.

Pneumokokk-bakterien er ikke spesielt smittsom, men likevel den vanligste årsaken til lungebetennelse. Det finnes vaksine mot pneumokokker, og er du over 65 år, eller tilhører en av de andre risikogruppene, bør du vurdere å vaksinere deg.1

To typer pneumokokkinfeksjon

Pneumokokkinfeksjoner faller vanligvis inn i en av to kategorier:1,2

Ikke-invasive pneumokokkinfeksjoner:
Oppstår når det ikke er holdepunkter for at bakteriene har spredt seg til normalt sterile kroppsvæsker, og eksempler inkluderer otitis media (ørebetennelse), bihulebetennelse og lungebetennelse.1

Invasive pneumokokkinfeksjoner:
Oppstår når bakterier oppdages i normalt sterile kroppsvæsker som blod eller cerebrospinalvæske.1,2

Invasive pneumokokkinfeksjoner inkluderer:1,2

 • Bakteriemisk pneumoni1
  Dette er den vanligste invasive pneumokokkinfeksjonen hos voksne.3 Det oppstår når bakterier      invaderer både lungene og blodet2
 • Bakteriemi/septikemi3
  Dette skjer når pneumokokkbakterier invaderer blodet2
 • Hjernehinnebetennelse1
  Dette skjer når pneumokokkbakterier invaderer vev og væsker rundt hjernen og ryggraden2
Pneumokokkpneumoni er den vanligste kliniske presentasjonen av pneumokokksykdom blant voksne.4 Lungebetennelse er hevelse (betennelse) i vevet i en eller begge lungene.2
Symptomer på pneumokokk lungebetennelse

En av de vanligste symptomene på lungebetennelse er hoste. Dette kan være tørt eller slimproduserende (gult, grønt, brunlig eller blodfarget).1 


Andre vanlige symptomer er:1
 • pustevansker
 • rask hjerterytme
 • feber
 • føler seg generelt uvel
 • svette og skjelve
 • tap av appetitt
 • brystsmerte

Mens alle kan få pneumokokksykdom, har personer i visse aldersgrupper eller de som lever med visse medisinske tilstander økt risiko.1

Personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for å få en pneumokokkinfeksjon. Dette kan skyldes:1

 • De har en alvorlig helsetilstand som svekker immunforsvaret, som for eksempel HIV eller kronisk lunge- og hjertesykdom
 • De har behandling eller tar medisiner som svekker immunforsvaret, for eksempel kjemoterapi

Andre grupper med risiko for pneumokokksykdom inkluderer:1

 • Spedbarn og små barn under to år
 • Voksne over 65 år
For mer informasjon om risikogrupper, se apexxnar.no (link til høyre).
Ler mer om Apexxnar®

20-valent konjugert pneumomokokkvaksine for voksne som bidrar til å beskytte mot pneumokokksykdom som stammer fra Streptococcus pneumoniae-serotypene som finnes i vaksinen.2

Les mer om Apexxnar®Loading

Ler mer om Prevenar 13

Prevenar 13 gir aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn, barn og ungdom, voksne og eldre.3

Prevenar 13® SPCLoading

SykdomsbyrdenBurden of Disease

Pneumokokkinfeksjoner og invasive pneumokokksykdommer er viktige årsaker til sykelighet og dødelighet av sykdom i Europa og globalt, med den høyeste sykdomsbyrden hos små barn og eldre.7 

Tilfeller av invasiv pneumokokkinfeksjon når vanligvis en topp om vinteren, i desember og januar.2 En stor andel invasiv pneumokokksykdom kan forebygges med vaksine.7

Pneumokokker er også den vanligste årsaken til lungebetennelse ervervet utenfor sykehus, samt ikke-invasive, øvre luftveisinfeksjoner som otitis media og bihulebetennelse.7
 

Events

Browse and register for speaker programs

Materials

View materials for you and your patients

Videos

Find videos and on-demand webinars

Apexxnar utvalgt sikkerhetsinformasjon  
Indikasjon: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år. Skal brukes i samsvar med offentlige anbefalinger. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. Apexxnar kan administreres samtidig med covid-19 mRNA-vaksine (nukleosidmodifisert). Apexxnar kan gis samtidig med sesonginfluensavaksine (firevalent, overflateantigen, inaktivert, adjuvantert). Dosering og administrasjonsmåte: 1 dose (0,5 ml) settes intramuskulært, fortrinnsvis i deltamuskelen. Apexxnar skal ikke injiseres intravaskulært. Viktige bivirkninger: Overfølsomhetsreaksjoner, anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon inkludert sjokk er rapportert, se også Forsiktighetsregler. Pris: 1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Apexxnar kan rekvireres av lege på blå resept direkte fra apotek eller Folkehelseinstituttet med henvisning til §4 for utvalgte pasientgrupper, herunder pasienter uten miltfunksjon, HIV positive personer og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Resept må påføres tydelig indikasjon. Reseptgruppe C.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  
Referanser:
 1. Folkehelseinstituttet, pneumokokksykdom – smitteveilederen, oppdatert 26.04.2023
 2. Apexxnar SPC
 3. Prevenar 13 SPC

PP-CMR-NOR-0103 | Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.