Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

TerapiområderTerapiområderCovid-19PneumokokksykdomSkogflåttencefalitt (TBE)MeningokokksykdomVåre vaksinerVåre vaksinerApexxnarPrevenar 13ComirnatyTicoVacNimenrixTrumenba
Hva er skogflåttencefalitt (TBE)?Tick-borne Encephalitis (TBE)

TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sjelden, men alvorlig virussykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av TBE-viruset.

TBE er en sjelden sykdom i Norge, og den er mindre vanlig enn borreliose, som også smitter fra flåttbitt. Til gjengjeld kan den være en svært alvorlig virussykdom som kan lede til hjernebetennelse.

Det finnes ingen legemidler som kan behandle TBE, og de som blir alvorlig syke kan få varige skader i nervesystemet.

Forekomst av TBE

TBE er en sjelden sykdom i Norge. I Norge har man funnet flått enkelte steder langs kysten helt nord til Bodø. Man har sett TBE-smitte hos flått og småvilt i flere områder enn der det er rapportert TBE-smitte til menneske. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått på enkelte steder i kystområder i Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. Det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr i de samme fylkene. Der det er påvist TBE-virus i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men det er kun i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (kun to kommuner; Vestby og Fredrikstad) at det er påvist smitte hos mennesker. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte.1 

I vårt naboland, Sverige, er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer i sørlige del av Sverige. De siste årene er det registrert flere tilfeller av skogflåttencefalitt der smitten har skjedd på den svenske vestkysten fra rett sør for Göteborg til nord i Bohuslän.

Diagnostisering av TBE

Selve viruset påvises i den viremiske første fasen av sykdommen, og da kan virus-RNA påvises ved polymerasekjedereaksjon (PCR).1 I den andre alvorlige fasen kan TBE diagnostiseres via antistoffer mot TBE-virus. Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen er undersøkelse av både serum og spinalvæske for å påvise spesifikke IgM- og IgG-antistoffer mot TBE-virus. Til dette kan det brukes en Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-test eller IIF (Euroimmun Anti-TBE Virus).2

Finnes det behandling av TBE?

Det finnes per i dag ingen medisin som kurerer TBE, og den behandlingen som gis lindrer kun symptomene, men TBE kan forebygges ved vaksinering. Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for TBE-vaksine eller klikk på linken til høyre for mer informasjon om TicoVac.1,3

I Norge ble det i 2021 rapportert om 71 tilfeller av TBE. Disse er rapportert langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark og Viken, og risikoen for smitte er også høyest i disse områdene.2


​​​​​​1 av 3​​​​​ personer infisert med TBE-viruset vil utvikle langsiktige nevrologiske komplikasjoner.1 ​​​​​​​

TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er 16 år og eldre.

TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.3

Les mer om TicoVacLoading

Hvordan spres TBE?

Hvem er i risikosonen?

Symptomer på TBE

Header

Hvordan spres TBE?

Overføring av TBE til mennesker skjer vanligvis under et flåttbitt gjennom spyttet til en infisert flått. TBE-viruset kan også smitte gjennom konsumering av upasteurisert melk og melkeprodukter, men dette er mer sjeldent.

Flått er de viktigste vektorene og reservoarvertene til TBE-viruset. Flått kan bli smittet med TBE gjennom samtidig fôring, fôring på en viremisk vert eller av og til transovarialt fra infiserte hunner til egg.1

Ikke alle flått sprer TBE. Men i svært endemiske områder er opptil 40 % av flåttene bærere av viruset, selv om prevalensen varierer betydelig etter region,3 
se fanen «hvem er i risikosonen?» ovenfor.

Endemiske områder er områder der en infeksjon i en befolkning hele tiden opprettholdes på et kontrollerbart nivå.
 

Risiko for TBE?

Hvor finnes TBE?
TBE er rapportert i over 35 land. TBE-infisert flått finnes over deler av Europa, inkludert Norge, samt Nord-Afrika og Asia.3,4

Rapporter om TBE er generelt i høyder lavere enn 1500 meter. Imidlertid har flått blitt observert i høyere høyder, antatt å være et resultat av klimaendringer.5

Tid på året
Flått er vanligvis aktive når temperaturen er over 6º Celsius, vanligvis fra mars til november. Flåttsesongen kan imidlertid variere fra år til år avhengig av klimaet.1

Aktivitet
Flått lever ute og nær bakken, men kan finnes både i eller utenfor byer, i parker, hager og skoger.5

Utendørsaktiviteter øker faren for å komme i kontakt med flått; Skogflåtten trives best på steder med tett vegetasjon og skygge (høyt gress, busker og kratt)5

 

Symptomer på TBE

For de fleste som er smittet med TBE-viruset, er det ingen symptomer, men hvis det er, vises de vanligvis opptil 2 uker etter å ha blitt bitt og følger 2 faser:6

1. fase: Influensalignende symptomer i 2-7 dager etterfulgt av en asymptomatisk periode i 2-10 dager.

Høy feber, hodepine, tretthet, kvalme, muskelspasmer

2. fase: Involvering av det nevrologiske systemet med symptomer på meningitt og / eller encefalitt.

Høy feber, hodepine, tretthet, kvalme, oppkast og svimmelhet

De fleste smittede blir helt friske, men ca. 10% av de som går gjennom 2. fase med TBE utvikler postencefalitt syndrom (PES), som forårsaker alvorlige langsiktige komplikasjoner, inkludert lammelser.7

 

Hvordan fjerne flått?

Få tips om hvordan fjerne flått på flåttvett.no
 

flåttvett.noLoading

Diagnostisering av TBE

Diagnose av TBE er basert på følgende elementer:

Eksponering - dersom personen har vært eksponert for risikofaktorer knyttet til TBE-smitte, som friluftsliv, som friluftsliv og reise.3,8

Laboratorietesting - påvisning av anti-TBEV-antistoffer ved bruk av enten ELISA* eller nøytraliseringstest er den eneste definitive diagnoseteknikken.8

*ELISA: enzyme linked immunosorbant assay

Finnes det behandling for TBE?

Det finnes ingen spesifikk behandling for TBE og i motsetning til borreliose (som også overføres av flått) kan TBE ikke behandles med antibiotika.6,9

Derfor kan TBE bare behandles symptomatisk gjennom:9
•    Overvåking av vitale funksjoner
•    Vedlikehold av vann- og elektrolyttbalansen
•    Sikre tilstrekkelig kaloriinntak
•    Administrering av smertestillende midler og antipyretika
•    Om nødvendig, administrering av antikonvulsive midler
•    Bruk av fysioterapi for lamme lemmer for å forhindre muskelatrofi
•    Rehabilitering

Hva kan bidra til å forebygge TBE?
​​​​
Det finnes tiltak for å forebygge TBE både før og under reiser til land der det er risiko for TBE, se landene nedenfor hvor det er risiko for TBE:3,10

Europeiske land:
 • Albania
 • Østerrike
 • Hviterussland
 • Belgia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Estonia
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Hellas
 • Ungarn
 • Italia
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Moldova
 • Montenegro
 • ​​​​​Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Romania
 • Russland
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sverige
 • Sveits
 • Ukraina​​
​​​​​​​Asiatiske land:
 • Kina
 • Japan
 • Kasakhstan
 • Mongolia

Før reise
​​​​​Vaksinasjon før reisen er en velprøvd måte å forebygge TBE-smitte på .11

Verdens helseorganisasjon (WHO) - “Immunisering gir den mest effektive beskyttelsen.” 2


Man bør vurdere vaksinasjon mot TBE til alle som skal være i risikosonen for TBE gjennom sitt arbeid eller reiser til ovennevnte TBE-risikoområder og deltar i aktiviteter som øker risikoen for viruseksponering som gåturer, sykling og camping.3,11

På reise​​​​

Det er flere forebyggende tiltak som bidrar til å unngå flåttbitt og flåttoverførte sykdommer:4

 • Dekk til huden mens du går utendørs og putt buksa ned i sokkene
 • Bruk insektmiddel på klær og hud - produkter som inneholder DEET er best
 • Hold deg til stier når det er mulig
 • Bruk lyse klær slik at flåtten er lettere å få øye på og fjerne
 • Sjekk regelmessig for flått
 • Fjern flått så snart som mulig ved hjelp av en pinsett, en flåttfjerner, eller dra den ut med fingrene

Les mer om hvordan fjerne flått på flåttvett.no


TicoVac® utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Indikasjon: TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn i alderen fra 1 til 15 år og personer som er 16 år og eldre. Skal gis i henhold tiloffisielle anbefalinger mht. behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.

Dosering: Primærvaksinasjon består av tre doser. Intervallet mellom første og andre dose er 1-3 måneder. Mellom andre og tredje dose bør det gå 5-12 måneder. 

Kontraindikasjon: Kryssallergi mot andre aminoglykosider enn neomycin og gentamycin bør vurderes. Alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for egg- og kyllingproteiner (etter oralt inntak av eggprotein) kan føre til alvorlige reaksjoner hos følsomme personer. TBE-vaksinering skal utsettes ved moderat eller alvorlig akutt sykdom (med eller uten feber).  

Forsiktighetsregler: Ikke-alvorlig allergi mot eggproteiner er normalt ingen kontraindikasjon for vaksinering, disse personene skal likevel kun vaksineres under medisinsk overvåkning. TBE-vaksiner beskytter ikke mot Borrelia-infeksjon. 

Interaksjoner: Samtidig administrering av andre vaksiner skal kun gjøres iht. offisielle anbefalinger. Dersom andre vaksiner skal injiseres samtidig, skal de gis på ulike injeksjonssteder, og helst i ulik arm. 

Bivirkninger: De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos små barn, særlig etter den første dosen. 

Pris: TicoVac kr 369,40/TicoVac Jr kr 350. Leveres som ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle (25G x 1“). 

Reseptgruppe C.

Se SPC eller felleskatalogtekst for mer informasjon.


Referanser:
1. Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) – smitteveilederen, oppdatert 27.01.2023
2. Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus), Veileder for Mikrobiologiske laboratorieanalyser, oppdatert 11.02.2022
3. TicoVac® SPC
 

Events

Browse and register for speaker programs

Materials

View materials for you and your patients

Videos

Find videos and on-demand webinars

PP-CMR-NOR-0103 | Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.