Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

GravideVoksne 60 år og eldreDosering og administrasjonAvtal møteOpplæringsmateriellMateriellVideo
Dosering, administrasjon og oppbevaring1Indikasjon

Spedbarn ≤6 måneder: Passiv beskyttelse mot nedre luftveissykdom forårsaket av respiratorisk syncytialt virus (RSV) etter immunisering av mor under graviditet.

Voksne ≥60 år: Aktiv immunisering for forebygging av nedre luftveissykdom forårsaket av RSV.

Bruk av vaksinen bør være iht. offisielle anbefalinger.
 

Dosering - én injeksjon1 Maternell vaksinasjon En enkelt dose på 0,5 ml skal administreres intramuskulært mellom 24. og 36. svangerskapsuke Voksne over 60 år og eldre

En enkeltdose på 0,5 ml skal administreres.
 

Klargjøring av Abrysvo før administrering1

Abrysvo leveres med ett hetteglass, en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske, en hetteglassadapter og en kanyle.  Se hvordan du klargjør Abrysvo i denne korte filmen.  

Se film - klargjøring av Abrysvo før administrering - varighet 3m 29s

Oppbevaring før rekonstituering1
  • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C)
  • Skal ikke fryses. Kastes hvis esken har vært frosset
Rekonstituering1
  • Abrysvo må rekonstitueres før administrering ved å overføre alt innholdet fra den ferdigfylte sprøyten med oppløsningsvæske til hetteglasset med pulver ved hjelp av hetteglassadapteren.
  • Vaksinen skal kun rekonstitueres med oppløsningsvæsken som følger med
  • Se SPC for detaljert veiledning (link til SPC)
Oppbevaring etter rekonstituering1
  • Abrysvo bør administreres umiddelbart etter rekonstituering eller innen 4 timer ved oppbevaring mellom 15 °C og 30 °C. Skal ikke fryses. 
  • Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 4 timer mellom 15 °C og 30 °C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrasjon. 
VIKTIG SIKKERHETS-OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON

Abrysvo® (Vaksine mot respiratorisk syncytialt virus, bivalent, rekombinant). Indikasjoner: Spedbarn 0-6 måneder: Passiv beskyttelse mot nedre luftveissykdom forårsaket av respiratorisk syncytialt virus (RSV) etter immunisering av mor under graviditet. Voksne ≥60 år: Aktiv immunisering for forebygging av nedre luftveissykdom forårsaket av RSV. Dosering: Gravide kvinner ≥18 år: 1 dose (0,5 ml) mellom 24. og 36. svangerskapsuke. Voksne ≥60 år: 1 dose (0,5 ml). Abrysvo settes som intramuskulær injeksjon i overarmen. Bivirkninger: De vanligste bivirkningene var smerter på vaksinasjonsstedet, hodepine og muskelsmerter. Advarsler/forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon. Vaksinen skal gis med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser. Vaksinering bør utsettes hos personer som har akutt febril sykdom. Effekt og sikkerhet av vaksinen har ikke blitt vurdert hos personer med nedsatt immunforsvar, inkludert de som får immunsuppressiv behandling. Et intervall på minst to uker anbefales mellom administrering av Abrysvo og administrering av en vaksine mot stivkrampe, difteri og acellulær kikhoste (Tdap). Pakninger og pris: 2497,20 kr. Pakning med 1 hetteglass med pulver, 1 ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske, 1 hetteglassadapter, med 1 kanyle.  Reseptgruppe C. Brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. Abrysvo kan administreres samtidig med inaktivert sesonginfluensavaksine.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.
Header of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button
Header of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button
Header of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button
Referanser: Abrysvo SPC
Dosering, administrasjon og oppbevaring Header of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button
Header of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button
PP-A1G-NOR-0023 | Januar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei