Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Retningslinjer Bytte fra injeksjon til tablett
Retningslinjer ved behandlingForhåndsgodkjent refusjon
DoseringSikkerhetsinformasjonVitamin B12-mangel
Bytte fra injeksjon til Behepan tabletter

Det er publisert flere artikler med anbefalinger og retningslinjer for utredning og behandling av vitamin B12-mangel, hvor bytte fra injeksjon til peroral behandling er beskrevet.1-2
 

PP-BEH-NOR-0019
  • Informer pasienten om at tabletter er et sikkert og godt alternativ med mindre fare for uheldige virkninger enn sprøyter
  • Påbegynn behandling med 1 mg daglig
  • Klinisk tilstand og laboratorieprøver bør kontrolleres etter tre måneder
  • Øk eventuelt dosen til 2 mg eller start igjen med parenteral behandling hvis manglende terapirespons  
     
Tabletter bør anbefales

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.1
 

Norsk legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok er oppdatert

Hovedkonklusjonen fra retningslinjene "Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne."1 er lagt inn i Norsk legemiddelhåndbok4 og i Norsk Elektronisk Legehåndbok.5

Hvem skal ikke ha Behepan?

I retningslinjene anbefales injeksjonsbehandling å begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling ikke lar seg gjennomføre eller der peroral behandling ikke har gitt forventet effekt.1


Kontraindikasjoner; overfølsomhet for innholdsstoffene.6

Det oppgis ingen spesielle forsiktighetsregler ved bruk av Behepan.6

Retningslinjer ved behandling

Se kort video som oppsummerer retningslinjenene for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.

Les mer
Dosering og oppstart

Dosering og oppstart med Behepan; remisjons- og vedlikeholdsbehandling, samt overgang fra injeksjon.
 

Les mer
Referanser:Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Sist oppdatert februar 2022)  Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Direktoratet for medisinske produkter. Vitamin B12-tabletter - et godt alternativ til injeksjoner (Sist oppdatert 04.01.2021)  Haffner J, Hager HB,Iversen PO et al. Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel. https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/ikke-nodvendig-med-injeksjoner-ved-vitamin-b12-mangel (Leserinnlegg Tidsskr Nor Legeforen, 30.10.2018)Norsk Legemiddelhåndbok. L4.1.2.1 Vitamin B12. https://www.legemiddelhandboka.no/#L4.1.2.1#Vtiamn_B12,_Cyanokobalamin,_hydroksokobalamin (Lastet 28.06.2022).Norsk elektronisk legehåndbok. Blod. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/tilstander-og-sykdommer/anemier/vitamin-b12-mangel/ (Sist oppdatert 9.juni 2023)Behepan preparatomtale (SPC)
Retningslinjer Direktoratet for medisinske produkters anbefalinger

Les mer om "Vitamin B12-tabletter - et godt alternativ til injeksjoner".2

Les mer
Tidsskriftet

Les mer om "Ikke nødvendig med injeksjoner ved B12-mangel".3

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei