Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om ChampixOm ChampixHva er Champix?Hvordan virker Champix?DoseringDoseringDosering av ChampixHvordan bruke ChampixSikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkningerSikkerhetsinformasjonRetningslinjerRetningslinjerNasjonale retningslinjerRøykeslutt med ChampixPasientoppfølging ved røykesluttNikotinavhengighet og røykeslutt
Røykeslutt med Champix

Bruk av legemidler øker suksessraten ved røykesluttforsøk.3 Kunnskapssenteret viser i sin rapport ”Legemidler til røykeslutt" at med den mest effektive røykesluttmedisinen blir 26 % varig* røykfrie, behandlingen med lavest effekt har 16 % suksessrate; Champix 26 %, bupropion (Zyban) 18 % og nikotinerstatningspreparater (ikke reseptpliktige) 16 %.5

* Varig røykfri er målt etter 52 uker.
 

H3 (Mobile)

Kliniske studier har vist at 44 % ble røykfrie med Champix® (vareniklin) etter 12 ukers behandling.1


Champix har en signifikant høyere slutterate enn både bupropion, transdermalt nikotinpreparat (plaster) og placebo etter 12 ukers behandling.1,2

Sammenslåtte analyser fra to dobbelblinde randomiserte kliniske studier viste at 44 % ble røykfrie med CHAMPIX etter 12 ukers behandling.
OR: Champix vs placebo - 3.66 (95% CI 2.86-4.68); champix vs bupropion - 1.86 (95%CI 1.49-2.33); p<0.0001 for begge.1

Gradvis røykeslutt med Champix

En gradvis tilnærming til røykeslutt med CHAMPIX bør vurderes for pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått. Pasientene bør redusere røykingen i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av den behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette å ta CHAMPIX i ytterligere 12 uker, noe som gir en behandlingstid på totalt 24 uker.7
 

I én undersøkelse foretrakk 44 % av de som planla å slutte i løpet av det neste året, å slutte gradvis.8
 

Champix (vareniklin) har dokumentert effekt ved gradvis nedtrapping i løpet av 12 uker, med signifikant høyere røykfrihetsrater på sikt enn placebo.9
 

Studieoppsett ved gradvis nedtrapping

52-ukers dobbeltblindet placebokontrollert studie med 1 510 personer som ikke klarte eller ikke ønsket å slutte å røyke innen fire uker, men som ønsket å redusere røykingen gradvis over en 12 ukers periode før røykeslutt.
 

Skjema for redusering av antall sigaretter

Personene reduserte antallet røykte sigaretter etter følgende skjema:

  • minst 50 prosent innen utgangen uke 4 av behandlingen
  • ytterligere 50 prosent reduksjon fra uke 4 til uke 8 av behandlingen
  • mål om fullstendig avholdenhet innen 12 uker.

Behandlingsvarighet

Etter den innledende nedtrappingsfasen på 12 uker fortsatte personene behandlingen i ytterligere 12 uker.

Sammenhengende røykfrihet (CAR) etter 24 og 52 ukers behandling med Champix vs. placebo9

Omarbeidet etter Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.

Se kort film hvor Dr. Anker beskriver gradvis røykeslutt (01:45min)

PP-CHM-NOR-0209

Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning.3

 

Les mer 
Champix og bivirkninger

Det er viktig å være klar over at pasienter som slutter å røyke kan oppleve en del ubehag ved røykeslutt uavhengig av om de bruker medisiner. 7

Les mer
Referanser:Nides M, Glover ED, Reus VI et al. Varenicline versus bupropion SR or placebo for smoking cessation: a pooled analysis. Am J Health Behav 2008; 32:664-675. Aubin H-J, Bobak A, Britton JR et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: Results from a randomised, open-label trial. Thorax. 2008; 63:717-24. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning (Sist faglig oppdatert 13.desember 2016)  Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008. Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 8–2010. (18.11.2021) Hughes JR, Keely J, Naud S. Shape of the relapse curve and long-term abstinence among untreated smokers. Addiction 2004; 99:29-38 Champix preparatomtale (SPC), pkt. 4.2, 5.1 Shiffman S, Hughes JR, Ferguson SG et al. Smokers’ interest in using nicotine replacement to aid smoking reduction. Nicotine Tob Res 2007; 9(11): 1177–1182. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.
Preparatomtale
PP-CHM-NOR-0235 Mai 2023
Retningslinjer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.