Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om ChampixOm ChampixHva er Champix?Hvordan virker Champix?DoseringDoseringDosering av ChampixHvordan bruke ChampixSikkerhetsinformasjonBivirkninger og sikkerhetsinformasjonBivirkningerSikkerhetsinformasjonRetningslinjerRetningslinjerNasjonale retningslinjerRøykeslutt med ChampixPasientoppfølging ved røykesluttNikotinavhengighet og røykeslutt
Champix bivirkningerUbehag ved røykeslutt

Det er viktig å være klar over at pasienter som slutter å røyke kan oppleve en del ubehag, uavhengig av om de bruker medisiner eller ikke. Den første tiden etter røykeslutt kan man oppleve søvnløshet, humørforandringer, konsentrasjonsvansker, endret hjerterytme, økt appetitt og vektøkning.1

Hva er de vanligste bivirkningene med Champix (vareniklin) som fører til seponering?
 • De vanligste bivirkningene ved bruk av Champix som fører til seponering er kvalme, hodepine, unormale drømmer og søvnløshet.1
 • Graden av seponering som skyldtes bivirkninger var 11,4 % for Champix sammenlignet med 9,7 % for placebo.1
Hvordan forebygge de vanligste bivirkningene?
 • Kvalme kan forebygges ved å ta Champix innen 30 minutter etter mat eller 2 glass vann.2
 • Dersom dette ikke fungerer bør det vurderes å redusere dosering til 1 mg daglig (evt. 0,5mg x2) eller å forskrive kvalmestillende behandling.2
Se en kort film om bivirkninger og praktiske råd (01:05min).

PP-CHM-NOR-0214

Råd mot kvalme i forbindelse med røykeslutt og bruk av ChampixKvalme ved røykeslutt og bruk av Champix
 • Mild og forbigående kvalme oppleves av flere enn 1 av 10.1
 • Kvalme er vanligste bivirkning hos pasienter som blir behandlet med anbefalt dose 1 mg to ganger daglig etter en titreringsperiode1
 • I de fleste tilfeller oppstår kvalmen tidlig i behandlingsperioden og beskrives som mild til moderat1
 • Kvalme fører sjelden til seponering, i kliniske studier er det funnet at ca 2,7% av pasientene seponerer på grunn av kvalme1
Råd ved behandlingsrelatert kvalme
 • Pasienter som opplever kvalme ved bruk av Champix kan forsøke å ta Champix innen 30 min etter et måltid eller å ha inntatt 2 glass med vann.2
 • Dersom dette ikke fungerer bør det vurderes å redusere dosering til 0,5 mg to ganger daglig eller å forskrive kvalmestillende behandling.2
Champix og depresjon

Studie av røykere med underliggende depressiv sykdom: Røykere som ble behandlet med Champix viste ingen forverring av depresjon eller angst, sammenlignet med placebo.8
 

Tidligere kliniske sammenligninger av Champix og placebo blant røykere uten tilstedeværelse av psykiatrisk sykdom, har ikke vist økt forekomst av nevropsykiatriske hendelser, med unntak av søvnforstyrrelser som kan være en bivirkning av Champix.6

Effekt og sikkerhet av Champix til røykere

Denne studien er den første kontrollerte studien som undersøker effekt og sikkerhet av Champix til røykere med tilstedeværelse av stabil alvorlig depressiv lidelse eller tidligere gjennomgått slik sykdom.8
 

Ca. 70% av alle som deltok i studien benyttet antidepressiva ved studiestart.
 

Studien har viktig klinisk relevans, da cirka en tredjedel av røykere som søker legebehandling har depressiv lidelse som del av sin sykehistorie.7
 

Studien viser at røykere med underliggende depressiv lidelse kan få hjelp av Champix til å bli røykfri uten å forverre depresjon:8

 • Etter 12 uker Champix behandling var 35.9 % av deltagerne sammenhengende røykfri uke 9 -12 versus. 15.6% i placebogruppen (OR 3.35; 95% CI, 2.16 - 5.21; p<0.001)
 • Etter 1 år var fortsatt 20.3 % av Champix behandlede sammenhengende helt røykfri uke 9 - 52 versus 10.4% i placebogruppen (OR 2.36; CI 1.40 - 3.98; p=0.001)

Røykere med underliggende psykiatrisk sykdom som ønsker hjelp til å slutte, bør diskutere best egnet behandling med sin lege.

Finnes det mindre vanlige bivirkninger man bør være klar over?

Pasienter med psykiatriske lidelser som depresjoner og suicidale tanker, kan få forverring av symptomene ved forsøk på røykeslutt. Dette er også sett hos pasienter som har forsøkt å slutte ved hjelp av Champix. Disse pasientene bør derfor følges opp spesielt. EAGLES-studien (største studie av sitt slag, n=8144, Lancet 2016,) fant at bruk av Champix hos pasienter med eller uten tidligere psykiatrisk sykdom ikke var assosiert med økt risiko for alvorlige nevropsykiatriske bivirkninger (nedstemthet, depresjon, agitasjon, adferdsendring, selvmordstanker) sammenlignet med placebo.3

Nikotinabstinens ved røykeslutt

Røykeslutt og avbrutt nikotininntak kan for mange medføre nikotinabstinens og ubehagelige symptomer. Undersøkelser har vist at mer enn halvparten av alle som forsøker å slutte uten bruk av hjelpemidler, vil kunne oppleve symptomer på nikotinabstinens som irritabilitet og aggressivitet, konsentrasjonsvansker og depressive symptomer.5

Tabellen viser abstinenssymptomer ved røykeslutt.5

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

Hva er Champix?

Her finner du de oftest stilte spørsmål og svar om Champix (vareniklin).

Les mer
Røykeslutt med Champix

Bruk av legemidler øker suksessraten ved røykesluttforsøk.9

Les mer
Reference:Champix preparatomtale (SPC), kap. 4,4, 4,5, 4.8, 6.1 Serena Tonstad, Smoking cessation: how to advise the patient. Heart 2009, 95; 1635-1640 Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016 European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance for Champix. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/07/WC500109177.pdf (18.11.2021) Jarvis MJ. ABC of smoking cessation. Why people smoke. BMJ 2004; 328:277-279. Tonstad S, Davies S, Flammer M et al. Psychiatric Adverse Events in Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trials of Varenicline. Drug Saf. 2010 Apr 1;33(4):289-301 Tsoh JY, Humfleet GL, Muñoz RF et al. Development of Major Depression After Treatment for Smoking Cessation. Am J Psychiatry. 2000;157:368-74 Anthenelli RM, Morris C, Ramey TS et al. Effects of Varenicline on Smoking Cessation in Adults With Stably Treated Current or Past Major DepressionAnn Intern Med. 2013;159(6):390-400 Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning (Sist faglig oppdatert 16.desember 2016)
Preparatomtale
PP-CHM-NOR-0235 Mai 2023
Sikkerhetsinformasjon Hvordan bruke Champix?

Dr. Anker forklarer oppstart av behandling med Champix og gir praktiske råd.

Se filmen her

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.