Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om Genotropin®Om Genotropin®Indikasjoner og doseringBarn VoksneInjeksjonshjelpemidlerOpplæringsmateriellMateriellVideo
Genotropin (somatropin) er en veksthormonbehandling som brukes i behandling av en rekke sykdommer hos barn og voksne2Doseringen er individuell. Injeksjonen bør gis subkutant, og injeksjonsstedet bør varieres for å unngå 
lipoatrofi.
Retardert vekst som følge av utilstrekkelig sekresjon av veksthormon hos barn
 • Normalt anbefales en dose på 0,025-0,035 mg/kg kroppsvekt per dag, eller 0,7-1,0 mg/ m2 kroppsoverflate per dag. Også høyere doser har vært brukt.
 • I tilfeller hvor veksthormonmangel oppstått i barndommen vedvarer i voksen alder, bør behandling fortsette for at man skal oppnå fullstendig somatisk utvikling (kropps-sammensetning, beinmasse).
 • Et av de terapeutiske målene i overgangsperioden er å monitorere om pasientene oppnår en normal beinmasse, definert som T-score > -1 (når man har justert for kjønn og etnisitet, standardisert til gjennomsnittlig voksen maksimal beinmasse målt ved benmineraltetthetsmåling [DXA]).
Prader-Willis syndrom hos barn
 • Generelt anbefales en dose på 0,035mg/kg kroppsvekt per dag eller 1,0 mg/ m2 kroppsoverflate per dag.
 • Den daglige dosen bør ikke overstige 2,7 mg.
 • Behandlingen bør ikke anvendes til barn med en veksthastighet på mindre enn 1 cm per år og med nesten lukkede epifyser. 
Vekstforstyrrelser på grunn av Turners syndrom
 • Anbefalt dosering er 0,045-0,050 mg/kg kroppsvekt per dag, eller 1,4 mg/m2 kroppsoverflate per dag.
Vekstretardasjon som følge av kronisk nyresvikt
 • Anbefalt dosering er 0,045-0,050 mg/kg kroppsvekt per dag, eller 1,4 mg/m2 kroppsoverflate per dag. 
 • Høyere doser kan være nødvendig dersom veksthastigheten er for lav. 
 • Dosejustering kan være nødvendig etter 6 måneders behandling.
Vekstforstyrrelse hos barn med lav høyde født små i forhold til
gestasjonsalder (SGA)
 • 0,035 mg/kg kroppsvekt gitt daglig (1 mg/m2 kroppsoverflate gitt daglig) anbefales normalt inntil slutthøyde er nådd (se preparatomtalen pkt 5.1). 
 • Behandlingen bør avbrytes etter det første behandlingsåret hvis veksthastighet SDS er under +1. 
 • Behandlingen bør avbrytes hvis veksthastigheten er < 2 cm/år, og hvis 
  bekreftelse er nødvendig, skjelettalder er > 14 år (jenter), eller > 16 år (gutter), i forhold til lukking av epifysene. 
Anbefalt dosering til pediatriske pasienter
Scroll left to view table
Indikasjon mg/kg/dag mg/m2 kroppsoverflate/dag
Veksthormonmangel hos barn 0,025 - 0,035 0,7 - 1,0
Prader-Willis syndrom hos barn 0,035 1.0
Turners syndrom 0,045 - 0,050 1.4
Kronisk nyresvikt 0,045 - 0,050 1.4
Barn født små i forhold til sin 
gestasjonsalder (SGA)
0,035 1.0
Referanser:Genotropin preparatomtale (SPC)
Preparatomtale
PP-GEN-NOR-0220 Mai 2023
Indikasjoner og dosering Voksne

Anbefalt dosering hos voksne 

Finn ut mer
Injeksjonshjelpemidler

Med Genotropin® kan pasienten velge mellom tre ulike injeksjonshjelpemidler

Finn ut mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.