Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE dosejustering1

Dosejustering av Ibrance er anbefalt basert på individuell sikkerhet og toleranse. Enkelte bivirkninger kan håndteres med midlertidige doseavbrudd/doseutsettelse og/eller dosereduksjoner, eller med permanent seponering. 1

IBRANCE tabletter kommer i tre ulike styrker 125 mg, 100 mg og 75 mg.1

IBRANCE doseres én gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling (doseringsskjema 3/1).1

Hvis det er behov for ytterligere dosereduksjoner under 75 mg/dag,
skal behandlingen seponeres.1
Anbefalte dosejusteringer for Ibrance ved bivirkninger1 Gradering er i samsvar med CTCAE 4.0.2
ANC = absolutt nøytrofiltall; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events; LLN = lower limit of normal (nedre grense for normalområde)
a.    Tabellen gjelder for alle hematologiske bivirkninger unntatt lymfopeni (med mindre det er forbundet med kliniske hendelser, f.eks. opportunistiske infeksjoner).
b.    Grad 1: ANC < LLN – 1.5x109/L;  Grad 2: ANC 1.0 – < 1.5x109/L; Grad 3: ANC 0.5 – < 1.0x109/L; Grad 4: ANC < 0.5x109/L
Anbefalte dosejusteringer for Ibrance ved hematologiske bivirkningerSyklus 1 Syklus 2Syklus 3
  • CBC to be repeated on Day 1 of each following cycle
  • For patients who experience a maximum of Grade 1 or 2 neutropenia in the first 6 cycles, CBCs for subsequent cycles should be monitored every 3 months, prior to the beginning of a cycle and as clinically indicated
  • Dose reductions for uncomplicated Grade 3 neutropenia should only be performed at the initiation of a cycle and not during a cycle
Graderingen er i samsvar med CTCAE 4.0.2
*Gjelder alle hematologiske bivirkninger unntatt lymfopeni (med mindre dette er assosiert med kliniske hendelser som f.eks. opportunistiske infeksjoner); †ANC: Grad 1: ANC < LLN - 1.5x109/L; grad 2: ANC 1.0 - < 1.5x109/L; grad 3: ANC 0.5 - < 1.0x109/L; grad 4: ANC < 0.5x109/L;
‡Aktiv overvåkning av hematologisk status (CBC).

ANC = absolutt nøytrofiltall; CBC = hematologisk status; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events (felles terminologikriterier for bivirkninger); LLN = nedre normalgrense.
Dosejustering av IBRANCE og håndtering av ikke-hematologisk toksisitet1Alle sykluserGraderingen er i samsvar med CTCAE 4.0.2
Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC)National Cancer lnstitute. CTCAE v.4.0. 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance dosering

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 




 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei