Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
LORVIQUA til behandling av ALK+ avansert NSCLC i andre- og senere linjer1
  • Bruk av LORVIQUA ved behandling av ALK-positiv avansert NSCLC etter behandling med minst én 
    andregenerasjons ALK-TKI ble undersøkt i studie A, en enkeltarmet fase 1/2 multisenterstudie1,2
  • Studien inneholdt flere ulike kohorter, hvorav EXP3B, EXP4, og EXP5 er dekket av LORVIQUA-indikasjonen1,2
  • Hjernemetastaser var godt representert på tvers i alle kohortene1:
    • EXP3B 46% (n=13); EXP4–5 75% (n=83) 

Tilpasset fra Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.

Baseline karakteristika1
Scroll left to view table
Parameter EXP3B
(n=28)
EXP4–5
(n=111)
Tidligere behandling for NSCLC 1 tidligere 2.generasjons
ALK TKI ± kjemoterapi
≥2 tidligere ALK TKI-erd ± CT
Alder, år
Median (IQR) 54.0 (46.5-64.0) 51.0 (43.0-59.0)
Gjennomsnitt (SD) 55.0 (11.6) 51.9 (11.5)
Område 33-77 29-83
Kjønn
Kvinne 16 (57%) 62 (56%)
Mann 12 (43%) 49 (44%)
Rase
Hvit 7 (25%) 59 (53%)
Mørkhudet 1 (4%) 0
Asiatisk 16 (57%) 37 (33%)
Annet 1 (4%) 5 (5%)
Uspesifiserte 3 (11%) 10 (9%)
ECOG PS
0 15 (54%) 46 (41%)
1 13 (46%) 59 (53%)
2 0 6 (5%)
Hjernemetastaser
Tilstede ved baselinef 13 (46%) 83 (75%)
ReferencesTilpasset fra Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.aBehandlingen fortsatte til sykdomsprogresjon vurdert av studielege, uakseptabel toksisitet, tilbakekalling av samtykke, eller død. Behandling utover objektiv progresjon var tillatt, dersom pasienten oppnådde kliniske fordeler (etter studielegens skjønn).1bObjektiv tumorrespons (definert som komplett respons eller delvis respons) i henhold til RECIST versjon 1.1, som vurdert av ICR.1cIntrakraniell objektiv tumorrespons (definert som komplett respons eller delvis respons) i henhold til endret RECIST versjon 1.1, som tillot opptil fem CNS-mållesjoner, som vurdert av ICR.1dBehandlingsforløp (hvis samme TKI ble gitt to ganger, ble dette regnet som to tidligere behandlingsforløp).1eI enkelte land kunne ikke rase defineres, i henhold til lokale bestemmelser.1fVed uavhengig sentral gjennomgang, og inkluderer målbare og ikke-målbare baseline lesjoner i sentralnervesystemet.1ALK=anaplastisk lymphom kinase; CNS=sentralnervesystemet; CT=kjemoterapi; DoR=varighet av respons; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; EORTC=European Organization for Research and Treatment of Cancer; EXP=expansion cohort; FISH=fluorescence in situ hybridization; ICR=independent central review;  NSCLC=non-small cell lung cancer; PFS=progresjonsfri overlevelse; PROs=patient reported outcomes; QLQ=quality of life questionnaire; RECIST=response evaluation criteria in solid tumours; SD=standard deviation; TKI=tyrosin kinase inhibitor; TTR=tid til respons; ORR=objektiv responsrate; DoR=varighet av respons; OS=total overlevelse; IC-TTP=intrakraniell tid til tumorrespons; IC-ORR=intrakraniell objektiv responsrate; IC-DoR=inkrakraniell varighet av responsReferences:Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-1667.LORVIQUA SPC
Studiedesign 
LORVIQUA effekt
Lær om LORVIQUA effektdata i andre- og senere linjer
Loading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei