Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om SomavertOm Somavert20 år med SomavertEffekt og sikkerhetsprofilSikkerhetsprofilEffektDoseringOpplæringsmateriellVideoMateriell
EffektSomavert (pegvisomant) bidrar til å redusere IGF-1-nivåene1 og redusere symptomer på akromegali*2

Den globale, ikke-intervensjonsstudien ACROSTUDY gir sikkerhets- og effektdata for den største kohorten av akromegalipasienter på pegvisomant. ACROSTUDY er den studien som hittil har hatt lengst oppfølging av akromegalipasienter på pegvisomant.3†

ACROSTUDY viste at behandling med pegvisomant, både som mono- og kombinasjonsterapi, er effektiv og har en positiv nytte-risiko profil (lav forekomst av forhøyede leverenzymer og økning i hypofysetumorstørrelse) hos pasienter med agggressiv/ ukontrollert akromegali med behov for langvarig medikamentell behandling.4

Den pivotale studien1 av Somavert viste:Betydelig og rask reduksjon av IGF-1 nivåene1

Somavert reduserte signifikant IGF-1-nivåene fra baseline på tvers av alle 3 doser ved 12 uker (primært endepunkt)1.

≥ 75 % av IGF-I reduksjonen ved uke 12 ble oppnådd innen 2 uker1

Figur hentet fra Trainer et al, 2000, Figur 1.1

Vedvarende effekt i Real-World-Data4

I oppfølgingen av 710 akromegalipasienter i ACROSTUDY, så man at IGF-1-normaliseringsraten ble forbedret over tid, og nådde 67,5 % ved år 5.4

Figur hentet fra Freda et al, 2015.4

Forbedret symptomer på akromegali1,2

Signifikant reduksjon av hevelse i bløtvev, overdreven svetting og fatigue ved uke 12 med alle doseringer av Somavert (n=110, 31 pasienter med placebo, 26 pasienter med 10mg/dag, 25 pasienter med 15mg/dag og 28 pasienter med 20mg/dag).‡1

Redusert dødelighet6

Den økte dødeligheten forbundet med akromegali reduseres i stor grad hos pasienter med tilstrekkelig kontrollert sykdom.6

Pegvisomant som foreskrevet i rutinemessig klinisk praksis for akromegali3Sekundært endepunkt. Det primære endepunktet i denne studien var den prosentvise endringen i serumkonsentrasjonen av IGF-I fra baseline.Somavert brukes til behandling av voksne pasienter med akromegali som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og hvor en passende medisinsk behandling med SSA ikke normaliserte IGF-1-konsentrasjoner eller ikke ble tolerert.7Maksimal anbefalt dose av Somavert bør ikke overstige 30 mg daglig.7

Forkortelser:

IGF-1: Insulin-like growth factor-I; PASQ: Patients-assessed Acromegaly Symptoms Questionnaire; QoL: Quality of Life;
SSA: Somatostatin Analogue

Referanser:

Trainer PJ, et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone–receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;342(16):1171-1177.Sievers, et al. Change of symptoms and perceived health in acromegalic patients on pegvisomant therapy: a retrospective cohort study within the German Pegvisomant Observational Study (GPOS). Clin Endocrinol 2010;73:89–94.Fleseriu M, et al. More than a decade of real-world experience of pegvisomant for acromegaly: ACROSTUDY. Eur J Endocrinol 2021;185(4):525-538.Freda P, et al. Long-term treatment with pegvisomant as monotherapy in patients
with acromegaly: experience from ACROSTUDY. Endo Pract 2015:21(3);264–274.
Dichtel LE, et al. Effects of Growth Hormone Receptor Antagonism and Somatostatin Analog Administration on Quality of Life in Acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf) 2021;94(1):58–65.Melmed S, et al. A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Nature Reviews Endocrinology 2018;14(9):552-561.SOMAVERT. Preparatomtale.
Preparatomtale
PP-SOM-NOR-0123. Mai 2023
Sikkerhetsprofil og effekt Dosering

Finn ut mer om anbefalt dosering og administrering av Somavert.

Finn ut merLoading
Om Somavert®

Les mer om hvordan Somavert  har hjulpet pasientene å leve med Akromegali gjennom de siste 20 årene.7 

Finn ut merLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.