Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om SomavertOm Somavert20 år med SomavertEffekt og sikkerhetsprofilSikkerhetsprofilEffektDoseringOpplæringsmateriellVideoMateriell
Sikkerhetsprofil

Den globale, ikke-intervensjonsstudien ACROSTUDY gir sikkerhets- og effektdata fra den største kohorten av akromegalipasienter på pegvisomant. ACROSTUDY er den studien som hittil har hatt lengst oppfølging av akromegalipasienter på pegvisomant.1†

ACROSTUDY viste at behandling med pegvisomant, både som mono- og kombinasjonsterapi, er effektiv og har en positiv nytte-risiko (lav forekomst av forhøyede leverenzymer og økning i hypofysetumorstørrelse) hos pasienter med agggressiv/ukontrollert akromegali med behov for langvarig medikamentell behandling.2

Somavert har en veletablert sikkerhets- og tolerabilitetsprofil2,3

De vanligste rapporterte bivirkningene (forekom hos 10% av akromegalipasientene behandlet med Somavert i kliniske studier) var:3

ACROSTUDY - 5 års data med Somavert2

I en interimanalyse av ACROSTUDY (den globale sikkerhetsovervåkningsstudien for Somavert) av 710 forsøkspersoner som hadde fått minst en dose av Somavert i løpet av en oppfølging på opp til 5 år:2

  • Totalt ble 1 255 uønskede medisinske hendelser (AE) rapportert hos 345 (48,6%) forsøkspersoner og alvorlige uønskede medisinske hendelser (SAE) hos 133 (18,7%) pasienter, inkludert 22 dødsfall. Ingen av disse ble vurdert som behandlingsrelaterte2
  • De vanligste SAEs var økning eller tilbakefall av hypofysetumorer, metastatisk tumor og kardiovaskulære hendelser2
  • Det var 16 (2,3%) pasienter med 19 AEs relatert til problemer på injeksjonsstedet2
  • 670 (94%) av forsøkspersonene hadde minst én leverfunksjonstest rapportert, og 8/670 (1,2%) hadde rapportert økning i transaminaser > 3 ganger ULN (øvre normalgrense): ingen leversvikt ble rapportert2
  • Basert på sentral MR-måling hadde 12 av 542 forsøkspersoner (2,2%) en bekreftet endring av tumorstørrelse2
Somavert bidrar til å kontrollere IGF-1-nivåene1 og redusere enkelte symptomer,med lav forekomst av økning i hypofysetumorstørrelse*2.

Alle pasienter med hypofysetumorer som utskiller veksthormon bør overvåkes nøye for å unngå eventuell progresjon i tumorstørrelse under behandling.3

Se fullstendig forskrivningsinformasjon for Somavert for sikkerhetsinformasjon og råd om baseline-evaluering og overvåking av leverfunksjon under behandling med Somavert.

Pegvisomant som foreskrevet i rutinemessig klinisk praksis for akromegali1Somavert® brukes til behandling av voksne pasienter med akromegali som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og / eller strålebehandling, og hvor en passende medisinsk behandling med SSA ikke normaliserte IGF-1-konsentrasjoner eller ikke ble tolerert.3Maksimal anbefalt dose av Somavert bør ikke overstige 30 mg daglig.3

Forkortelser:

IGF-1: Insulin-like growth factor-1; AE: Adverse Event; SAE: Serious Adverse Event; SSA: Somatostatin Analogue; ULN: Upper Limit of Normal

Referanser:

Fleseriu M, et al. More than a decade of real-world experience of pegvisomant for acromegaly: ACROSTUDY. Eur J Endocrinol 2021;185(4):525-538.Freda P, et al. Long-term treatment with pegvisomant as monotherapy in patients with acromegaly: experience from ACROSTUDY. Endo Pract 2015:21(3);264–274.SOMAVERT. Preparatomtale.Sievers, et al. Change of symptoms and perceived health in acromegalic patients on pegvisomant therapy: a retrospective cohort study within the German Pegvisomant Observational Study (GPOS). Clin Endocrinol 2010;73:89–94.Trainer PJ, et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone–receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;342(16):1171-1177.
Preparatomtale
PP-SOM-NOR-0123. Mai 2023
Sikkerhetsprofil og effekt Om Somavert

Les mer om hvordan Somavert®  har hjulpet pasientene å leve med Akromegali gjennom de siste 20 årene.3 

Finn ut merLoading
OpplæringsmateriellLes merLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.