Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
BivirkningerBivirkningsprofil akutt og forebyggende behandling1,2
  • Vanligste bivirkning ved akutt og forebyggende behandling var kvalme (hhv 1,2% og 1,4 %)1
  • De fleste av bivirkningene var milde til moderate1
  • Overfølsomhet, inkludert dyspné og kraftig utslett, forekom hos < 1%1

Sammendrag av sikkerhetsprofilen
Den vanligste bivirkningen var kvalme for akutt behandling (1,2 %) og for migreneprofylakse (1,4 %).
De fleste reaksjonene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad. Overfølsomhet, inkludert dyspné og kraftig utslett, forekom hos mindre enn 1 % av pasientene som ble behandlet.

Bivirkningstabell
Bivirkninger er oppført etter MedDRA organklassesystem i tabell 1. Den tilsvarende
frekvenskategorien for hver legemiddelreaksjon er basert på følgende konvensjon (CIOMS III): svært
vanlige (≥ 1/10); vanlige (≥ 1/100 til < 1/10); mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100); sjeldne
(≥ 1/10 000 til < 1/1000); svært sjeldne (< 1/10 000).

Tabell 3 er basert på referanse 2, forebyggende behandling.

Les mer Dosering

Les mer om dosering og administrering, og se video om teknisk brukerveileder.

Les merLoading
Forekomst av migrene og PIN-test

PIN testen er et screeningverktøy for migrene i allmennpraksis og er anbefalt av Norsk Elektronsik Legehåndbok3

Les merLoading

Referanser

SPC Vydura (rimegepant)Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 2;397:51-60Migrene - NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)
Sikkerhetsinformasjon
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei