Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testOpplæringsmateriellMateriellVideo
Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon1

Sikkerhetsprofil og bivirkninger ved behanding med Vydura er evaluert i studier med både akuttbehandling og forebeyggende behandling av migrene.2,3

Reseptgruppe: C

Indikasjoner: Voksne:

  • Akutt behandling av migrene med eller uten aura.
  • Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden.


Dosering:

  • Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75mg 1 gang daglig ved behov.
  • Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75mg annen hver dag.
  • Maks daglig dose er 75mg


Bivirkninger:
Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige, kan oppstå dager etter administrering.

Viktig sikkerhetsinformasjon

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av sterke CYP3A4 hemmere eller moderate/sterke CYP3A4 induktorer
  • Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling


Kontraindikasjon: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Pakninger, Priser:
75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80.

Refusjon
Foreligger foreløpig ikke

For fullstendig informasjon, se VYDURA preparatomtale og SPC tilgjengelig på www.legemiddelverket.no.
 

Les mer Videoserie med dr. Tine Poole

8 korte videoer om migrene, diagnostisering, behandlingsprinsipper og verktøy

Se videoserieLoading
Dosering og brukerveiledning

Les mer om dosering og administrering, og se video om teknisk brukerveileder.

Les merLoading

Referanser:

SPC Vydura (rimegepant)Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60
Sikkerhetsinformasjon
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0141 | Utarbeidet 09.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei