Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Head-to-head noninferiority studie, XELJANZ® vs Humira® som kombinasjonsbehandling ved RA1ACR20/50/70 responsrater ved måned 61ORAL Strategy hos MTX-IR pasienter1Figure adapted from Fleischmann1P values are for one-sided noninferiority comparisons (98.34% confidence interval) and must be <0.025 to declare significance.1,2
  • XELJANZ + MTX var noninferior til Humira + MTX, og begge oppnådde klinisk relevant respons målt ved ACR50 ved måned 61
  • XELJANZ som monoterapi ble ikke vist å være noninferior til XELJANZ + MTX1
  • XELJANZ som monoterapi ble ikke vist å være noninferior til Humira + MTX1
  • Klinisk relevant effektrespons ble sett i alle 3 behandlingsarmene1
ORAL Strategy studiedesign

En 1-årig, dobbeltblind, trippeldummy, fase 3b/4, aktiv komparator, head-to-head kontrollert studie der 1146 pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som hadde utilstrekkelig respons på MTX; fikk XELJANZ 5 mg BID, XELJANZ 5 mg BID + MTX eller Humira 40 mg (SC, q 2 wk) + MTX. Det primære endepunktet var ACR50 ved måned 6 for å teste noninferiority gjennom uavhengige sammenligninger av XELJANZ 5 mg BID med Humira 40 mg + MTX; XELJANZ 5 mg BID + MTX til Humira 40 mg + MTX; og XELJANZ 5 mg BID til XELJANZ 5 mg BID + MTX.1,3

Finn ut mer Lær om sikkerhetsprofilen til XELJANZ innen RA Se Sikkerhetsprofil
Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.ACR=American College of Rheumatology; BID=twice a day; IR=inadequate responder; LOCF=last observation carried forward; MTX=methotrexate; NRI=nonresponder imputation; NS=nonsignificant; q 2 wk=every 2 weeks; RA=rheumatoid arthritis; SC=subcutaneous.Referanser:
Fleischmann R, Mysler E, Hall S, et al. Efficacy and safety of tofacitinib monotherapy, tofacitinib with methotrexate, and adalimumab with methotrexate in patients with rheumatoid arthritis (ORAL Strategy): a phase 3b/4, double-blind, head-to-head, randomised controlled trial. Lancet. 2017;390(10093):457-468.
XELJANZ SPCFleischmann R, Mysler E, Hall S, et al. Efficacy and safety of tofacitinib monotherapy, tofacitinib with methotrexate, and adalimumab with methotrexate in patients with rheumatoid arthritis (ORAL Strategy): a phase 3b/4, double-blind, head-to-head, randomised controlled trial [supplementary appendix]. Lancet. 2017;390(10093):457-468. 
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023
Effekt RA
SIKKERHET

Finn ut mer om XELJANZ-sikkerhetsprofilen, støttet av opptil 9,5 år med langtidsdata.

Se Sikkerhetsprofil
DOSERING

Lær om dosering av XELJANZ innen RA, PsA og AS

Dosering RA/PsA/AS
ERFARINGER

Finn ut mer om erfaringer ved bruk av XELJANZ innen RA, PsA, AS, UC og JIA

XELJANZ Erfaringer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei