Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Sign InLog Out
  • EN
Single LinkDropdownLabelLinkLinkLinkLinkLinked DropdownLabelLinkLinkLinkLinkMega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
Linked Mega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
EN - EnglishSelect a languageLanguagesEN - EnglishFR - Françias
Abrocitinib og vaksinasjonCytokinerCytokinerCytokinerCytokine Signalling Forum (CSF)JAKJAKJAK-hemmere bivirkninger og sikkerhetJAK-signaleringJAK-selektivitetSpør JAK (Q&A)

Menu

Close

JAKADEMi BulletinJAKADEMi BulletinKlinisk praksis ved moderat til alvorlig ulcerøs kolittIndivid-tilpasset behandling av ulcerøs kolittJAKADEMi webinar JAKADEMi webinarForventet effekt med tofacitinib i AS?5 mg eller 10 mg BID tofacitinib hos pasienter med UC?Forventet effekt med tofacitinib i pJIA og jPsA?Hvorfor har det kommet nye sikkerhetsanbefalinger for abrocitinib?Hva er de nye sikkerhetsanbefalingene for bruk av JAK-hemmere?100 mg eller 200 mg som startdose med abrocitinib?LitteraturOpplæringsmateriell​​​​​​​VideoMateriell

Cytokiner

Cytokiner er essensielle signalmolekyler i immunsystemet. Flere cytokiner er helt sentrale i patogenesen ved immunmedierte sykdommer og er således naturlige angrepspunkter for behandling.

Cytokiner er små proteiner som er involvert i cellulær kommunikasjon, enten autokrin, parakrin eller endokrin. Mer enn 200 proteiner faller inn i kategorien cytokiner.

En lang rekke celler i kroppen lager cytokiner, men de viktigste produsentene er celler i immunsystemet, slike som lymfocytter, monocytter og makrofager.

Cytokinene er essensielle for funksjonen av immunforsvaret. Redusert funksjon av cytokiner kan føre til immunsvikt. På den andre siden er økt frigjøring av inflammatoriske cytokiner sentralt i patogenesen ved autoimmune, allergiske og andre immunmedierte sykdommer, for eksempel revmatoid artritt, astma og inflammatorisk tarmsykdom.

H3 (Mobile)

Her finner du vitenskapelig informasjon om JAK og forslag til kunnskapdelinger som vi tilbyr.

H3 (Mobile)

Figur 1, 1

Cytokin-signalering

Cytokiner klassifiseres i familier basert på hvilken type reseptor de binder. Eksempler er tumor nekrose faktor (TNF)-reseptor superfamilien, interleukin-1 (IL-1) reseptor superfamilien, IL-17 reseptor superfamilien og TGF-beta superfamilien. Disse reseptorene skiller seg ikke bare fra hverandre med sin struktur, men de benytter også ulike signalveier for å knytte binding av cytokin til endring i cellens funksjon (Figur 1). 

Mer enn 50 cytokiner binder type I og type II cytokin-reseptorer. Felles for disse reseptorene er at de signalerer via JAK-STAT-veien. Se tabellen for en oversikt over cytokiner som er sentrale ved immunmediert sykdom, deres viktigste funksjon og deres signalering.
 

TNF, tumornekrose faktor; IL, interleukin; TGF, transforming growth factor; NF, nuclear factor; JAK, janus kinase; MAP, mitogen activated protein 1

Referanse:
1. Abbas et al. Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system. 6th edition. 2019. Elsevier.
Cytokiner
Spør JAK

På denne siden finner du få svar på spørsmål som;

  • Hva er rollen til cytokiner ved kronisk betennelse?
  • Hvilke cytokiner bruker JAK?
Les mer
Les mer om tofacitinibwww.Xeljanz.noLoading Les mer om abrocitinibwww.Cibinqo.noLoading
Preparatomtale Cibinqo Preparatomtale Xeljanz
PP-UNP-NOR-0847 september 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei