Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Sign InLog Out
  • EN
Single LinkDropdownLabelLinkLinkLinkLinkLinked DropdownLabelLinkLinkLinkLinkMega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
Linked Mega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
EN - EnglishSelect a languageLanguagesEN - EnglishFR - Françias
Abrocitinib og vaksinasjonCytokinerCytokiner

Cytokiner

Cytokine Signalling Forum (CSF)

JAKJAK

JAK-hemmere bivirkninger og sikkerhet

JAK-signalering

JAK-selektivitet

Spør JAK (Q&A)

Menu

Close

JAKADEMi webinar JAKADEMi webinar

Klinisk praksis ved moderat til alvorlig ulcerøs kolitt

Individ-tilpasset behandling av ulcerøs kolitt

Sikkerhetsanbefalinger for JAK-hemmere

Alopecia Areata - Behandling med ritlecitinib

Vaksinasjon & immunhemende medisiner

Oral Surveillance (tofacitinib) - Risikogrupper

LitteraturOpplæringsmateriell​​​​​​​VideoMateriell

Cytokiner

Cytokiner er essensielle signalmolekyler i immunsystemet. Flere cytokiner er helt sentrale i patogenesen ved immunmedierte sykdommer og er således naturlige angrepspunkter for behandling.

Cytokiner er små proteiner som er involvert i cellulær kommunikasjon, enten autokrin, parakrin eller endokrin. Mer enn 200 proteiner faller inn i kategorien cytokiner.

En lang rekke celler i kroppen lager cytokiner, men de viktigste produsentene er celler i immunsystemet, slike som lymfocytter, monocytter og makrofager.

Cytokinene er essensielle for funksjonen av immunforsvaret. Redusert funksjon av cytokiner kan føre til immunsvikt. På den andre siden er økt frigjøring av inflammatoriske cytokiner sentralt i patogenesen ved autoimmune, allergiske og andre immunmedierte sykdommer, for eksempel revmatoid artritt, astma og inflammatorisk tarmsykdom.

H3 (Mobile)

Her finner du vitenskapelig informasjon om JAK og forslag til kunnskapdelinger som vi tilbyr.

H3 (Mobile)

Figur 1, 1

Cytokin-signalering

Cytokiner klassifiseres i familier basert på hvilken type reseptor de binder. Eksempler er tumor nekrose faktor (TNF)-reseptor superfamilien, interleukin-1 (IL-1) reseptor superfamilien, IL-17 reseptor superfamilien og TGF-beta superfamilien. Disse reseptorene skiller seg ikke bare fra hverandre med sin struktur, men de benytter også ulike signalveier for å knytte binding av cytokin til endring i cellens funksjon (Figur 1). 

Mer enn 50 cytokiner binder type I og type II cytokin-reseptorer. Felles for disse reseptorene er at de signalerer via JAK-STAT-veien. Se tabellen for en oversikt over cytokiner som er sentrale ved immunmediert sykdom, deres viktigste funksjon og deres signalering.
 

TNF, tumornekrose faktor; IL, interleukin; TGF, transforming growth factor; NF, nuclear factor; JAK, janus kinase; MAP, mitogen activated protein 1

Referanse:
1. Abbas et al. Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system. 6th edition. 2019. Elsevier.
Cytokiner
Spør JAK

På denne siden finner du få svar på spørsmål som;

  • Hva er rollen til cytokiner ved kronisk betennelse?
  • Hvilke cytokiner bruker JAK?
Les mer
Les mer om tofacitinib

www.xeljanz.no

Loading
Les mer om abrocitinib

www.cibinqo.no

Loading
Preparatomtale Cibinqo Preparatomtale Xeljanz
PP-UNP-NOR-0999 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei