Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
LivskraftFagartiklerInitiativ og samarbeid

Menu

Close

PorteføljeInnovasjon i onkologiHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
Initiativer i onkologi

I Pfizer Onkologi jobber vi for å gjøre vitenskapelige gjennombrudd til innovative nye legemidler – men vi vet at kreftbehandling krever en helhetlig tilnærming. I tillegg til å produsere legemidler, er vi engasjert i en rekke tiltak som tar sikte på å forbedre livene til de som er rammet av kreft.

Vi i Pfizer er stolte av å engasjere oss i en rekke initiativer som har en meningsfull innvirkning på folks liv.

CONNECT 

CONNECT er et offentlig-privat samarbeid, også kalt konsortium, som jobber for å akselerere implementeringen av presisjonsmedisin innen kreftbehandling i Norge. Gjennom CONNECT er det etablert strukturert dialog, kunnskapsutveksling og kompetanseheving og partene i CONNECT prøver i fellesskap ut nye løsninger innen presisjonsmedisin for å gjøre praksis på området bedre. 
Da CONNECT ble stiftet i desember 2020, sluttet 22 partnere seg til samarbeidet. Siden oppstarten har også flere partnere kommet til og det er fremdeles mulighet for nye aktører å bli med. 

CONNECT er organisert via fire arbeidsgrupper som alle består av eksperter fra både privat og offentlig side og gir samarbeidsflater opp mot InPreD, IMPRESS og INSIGHT som alle er pågående nasjonale initiativ innen aktuelt område innen kreftbehandling. 

Arbeidet  koordineres av Oslo Cancer Cluster. CONNECT samler alle norske universitetssykehus, legemiddel- og teknologiselskaper, LMI, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk. Pfizer er stolt partner i CONNECT samarbeidet. 

Referanse: https://www.connectnorway.org

INSPIRE

INSPIRE  (INcreaSe PharmaceutIcal REporting)  er et unikt samarbeid mellom Kreftregisteret, INVEN2, Legemiddelindustrien (LMI), en rekke ulike legemiddelfirmaer, Kreftforeningen og alle de regionale helseforetakene som sammen har jobbet for å inkludere informasjon om den medikamentelle kreftbehandlingen norske pasienter har mottatt inn i Kreftregisteret.  

INSPIRE var både mer komplisert, men løste også mye mer, enn forventet. INSPIRE gikk fra å være en pilot til å etablere en langsiktig løsning for innhenting av medikamentelle data til Kreftregisteret. Dette ble muliggjort takket være sterk støtte på alle nivåer og den økonomiske rammen tilgjengeliggjort av firmaene som deltok i de ulike underprosjektene og Kreftforeningen. 

INSPIRE har hatt tre underprosjekter; lunge, bryst og nyre og Pfizer stolt over å ha vært partner i alle tre.

Selve INSPIRE-prosjektene er nå ferdigstilt, men resultatene av prosessene etablert via INSPIRE-prosjektet videreføres. Medikamentell kreftbehandling vil forsette å bli registrert i Kreftregisteret.

Referanse: https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/inspire/
 

HARMONY

HARMONY Alliance samler data fra mange datakilder på behandling av pasienter med ulike blodkreftsykdommer. Målet er å forbedre behandlingen av disse. Pfizer er del av dette prosjektet og bidrar med data fra våre kliniske studier inn i Harmony Alliance databasen. 
Som en del av HARMONY-alliansen  og «Innovative Medicines Initiatives - Big Data for Better Outcomes»-program, utforsker vi også bruken av en stor pan-europeisk dataplattform til å lage en syntetisk kontrollarm for kliniske studier med myelomatose. Hvis det lykkes, kan initiativet redusere kostnadene for kliniske utprøvinger og fremskynde behandlingsgodkjenninger i fremtiden, slik at de nye behandlingene blir raskere tilgjengelig for pasientene som kan ha god nytte av dem.

For mer infomasjon, se: https://www.harmony-alliance.eu/projects/research-project/mm-2-contextualizing-clinical-trials-by-developing-robust-historical-control-arm-cohort.  
 

EHDEN-prosjektet

EHDEN-prosjektet samarbeider med ulike institusjoner, firmaer og andre dataeiere/holdere på tvers av EU. Målsetningen er å harmonisere datakilder til OMOP felles datamodell («common data model», forkortet til CDM) der hvor dataene allerede befinner seg lokalt, for så at man kan se på disse samlet i et føderert nettverk. 
Per april 2023 er det 187 datapartnere fra 29 ulike land som registrerer sine data lokalt i henhold til OMOP CDM. Dette inkluderer flere EHDEN prosjektpartnere som da også har kartlagt sine data til OMOP CDM for bruk i det fødererte nettverket. 
Pfizer er stolt over å være en av datapartnerne i EHDEN
EHDENs målsetning er å bygge opp et datanettverk som vil kunne brukes til analyse av helsedata i EU. Dette vil videre bidra til å redusere tiden det tar og muligheten til å få gode svar på spørsmål relatert til dette i EU. Måten man vil oppnå dette på er ved å utvikle nødvendig infrastruktur, samarbeide om forskningsmetodologier og utdanne i åpen vitenskapelig samarbeidsforskning. 
EHDEN er også en del av IMI (Innovative Medicines Initiatives) Big Data for Better Outcomes (BD4BO) prosjektet.
 
For mer informasjon, se: European Health Data Evidence Network – ehden.eu

Initiativ og samarbeid
Livskraft webinarserie

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Gå til Livskraft
Onkologi portefølje

Pfizer har mange kreftlegemidler og biotilsvarende legemidler på tvers av flere indikajsoner, inkludert brystkreft, blodkreft, lungekreft og nyrekreft

Les mer
PP-UNP-NOR-0903 | Utarbeidet 10.2023
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei