Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Dosering

Dosering

Dosejustering

Header
Oppstart med CIBINQO¹

CIBINQO er indisert for pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosevurderinger

CIBINQO tas oralt én gang daglig (OD)

 • CIBINQO 100 mg OD er anbefalt startdose for:
  • pasienter ≥ 65 år
  • pasienter som har høyere risiko for venøs tromboembolisme (VTE), alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE) og malignitet
Hvis pasienten ikke responderer tilstrekkelig på 100 mg OD, kan dosen økes til 200 mg OD
 
 • CIBINQO 200 mg OD er anbefalt startdose for:
  • pasienter 18 - 64 år
  • pasienter med en høy sykdomsbyrde og som ikke har en høyere risiko for VTE, MACE og malignitet
Ved sykdomskontroll bør dosen reduseres til 100 mg én gang daglig. Hvis sykdomskontroll ikke opprettholdes etter dosereduksjon, kan ny behandling med 200 mg én gang daglig vurderes
 
 • En halvering av startdosen til CIBINQO 50/100 mg OD anbefales til pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved visse interaksjoner (se SPC)
Se dosejusteringLoading

CIBINQO-dosen kan reduseres eller økes basert på tolerabilitet og effekt

Maksimal anbefalt dose for CIBINQO er 200 mg én gang daglig (QD).
CIBINQO kan tas med eller uten topikal behandling

CIBINQO kan tas med eller uten mat til omtrent samme tid hver dag

 • Hos pasienter som opplever kvalme, kan bruk av Cibinqo sammen med mat redusere kvalme
Dersom en dose glemmes, bør pasienten rådes til å ta dosen så snart som mulig, med mindre det er under 12 timer før neste dose, i så fall skal pasienten ikke ta den glemte dosen. Deretter bør doseringen gjenopptas til vanlig tid.

Seponering av behandlingen bør vurderes hos pasienter som ikke viser tegn til terapeutisk nytte etter 24 uker
 • CIBINQO er kontraindisert hos pasienter med overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene, aktive alvorlige systemiske infeksjoner (inkludert tuberkulose), alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet og amming
 • Dersom en pasient utvikler en alvorlig infeksjon, sepsis eller opportunistisk infeksjon, bør doseavbrudd vurderes inntil infeksjonen er under kontroll
 • Behandling bør ikke initieres hos pasienter med blodplatetall <150 x 10³/mm3, absolutt lymfocyttall (ALC) <0,5 x 103/mm3, absolutt nøytrofiltall (ANC) <1,2 x 103/mm3 eller hemoglobinverdi (Hb) <10 g/dl
Pasientene dine kan ha behov for dosejusteringer med CIBINQO¹
 • Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes
 • Maksimal daglig dose er 200 mg
Doseavbrudd
 • Hvis en pasient får en alvorlig infeksjon, sepsis eller opportunistisk infeksjon, bør doseavbrudd vurderes til infeksjonen er under kontroll.
 • Doseavbrudd kan være nødvendig for å håndtere laboratorieavvik
Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon og interaksjonerNot an exhaustive list of drug-drug interactions; the label must be reviewed in order to understand other potential drug-drug interactions with CIBINQO.CIBINQO was studied in patients with mild (Child Pugh A) and moderate (Child Pugh B) hepatic impairment. CIBINQO must not be used in patients with severe (Child Pugh C) hepatic impairment.
eGFR=estimated glomerular filtration rate; CYP=cytochrome P450.
Finn ut mer Har du spørsmål om dosering? Be om en eRep-samtaleLoading Laboratorieovervåkning

Les mer om unormale laboratorieverdier

Les om laboratorieovervåkningLoading
Reference:CIBINQO SPC
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023
Dosering & Monitoring 

CIBINQO brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.

Last ned eller bestillLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.