Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
LaboratorieovervåkningScreening og monitorering av laboratorieparametre med CIBINQO¹

En egnet pasient for CIBINQO bør oppfylle alt av følgende:
• Blodplater ≥150 × 103/mm3
• Absolutt lymfocyttall  (ALC) ≥0.5 × 103/mm3
• Absolutt nøytrofiltall  (ANC) ≥1.2 × 103/mm3
• Hemoglobin (Hb) ≥10 g/dL

Alvorlige infeksjoner:

  • Behandling må ikke initieres hos pasienter med en aktiv, alvorlig systemisk infeksjon
  • Dersom en pasient utvikler en alvorlig infeksjon, sepsis eller opportunistisk infeksjon, bør doseavbrudd vurderes inntil infeksjonen er under kontroll

Vaksiner:​​​​​

  • Bruk av levende, svekkede vaksiner bør unngås under eller umiddelbart før behandling. Før oppstart av behandling med dette legemidlet anbefales det at pasienter vaksineres, inkludert profylaktiske herpes zoster-vaksinasjoner, i samsvar med gjeldende retningslinjer for immunisering

Tuberkulose:

  • Pasienter bør undersøkes for tuberkulose (TB) før oppstart av behandling, og årlig screening for pasienter i svært endemiske områder for TB bør vurderes. CIBINQO må ikke gis til pasienter med aktiv TB. For pasienter med en ny latent TB-diagnose eller tidligere ubehandlet latent TB, bør forebyggende behandling for latent TB startes før oppstart med CIBINQO

Viral reaktivering:

  • Screening for viral hepatitt bør utføres i samsvar med kliniske retningslinjer før behandlingsstart og under behandling med CIBINQO
ALC=absolute lymphocyte count; ANC=absolute neutrophil count; Hb=haemoglobin.Mer om unormale laboratorieverdierLoading
Finn ut mer Har du spørsmål om laboratorieovervåkning? Be om en eRep-samtaleLoading Sikkerhetsdata i CIBINQO-studier

Konsistent sikkerhetsprofil med >3100 voksne og ungdom studert i kliniske studier med JADE2-7

Se sikkerhetsprofilLoading
References:CIBINQO SPCBieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.
Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.
Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.
Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112. 
Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.
Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707.
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023
Dosering & Monitorering 

CIBINQO brukerveledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.

Last ned eller bestillLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.